Podział środków między państwa członkowskie w ramach REACT-UE na 2021 r. (w mln euro):
Austria – 219
Belgia – 260
Bułgaria – 438
Chorwacja – 574
Cypr – 112
Czechy – 838
Dania – 178
Estonia – 178
Finlandia – 135
Francja – 3105
Grecja – 1715
Hiszpania – 10 898
Holandia – 443
Irlandia – 89
Litwa – 275
Luksemburg – 140
Łotwa – 211
Malta – 112
Niemcy – 1894
Polska – 1651
Portugalia – 1600
Rumunia – 1329
Słowacja – 618
Słowenia – 263
Szwecja – 288
Węgry – 885
Włochy 11 348

Wróć do artykułu.