1911 – wspartych przedsiębiorstw
1180 – udostępnionych online usług publicznych
1709 – zainstalowanych i zmodernizowanych źródeł ciepła
186 394 – osoby objęte ulepszonymi usługami zdrowotnymi
31 260 – wspartych osób bezrobotnych
44 241 – wspartych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
2023 – miejsca pracy utworzone w przedsiębiorstwach społecznych
61 814 – uczniów wspartych w rozwijaniu kompetencji
164,4 tys. ton – ograniczenie rocznej emisji gazów cieplarnianych

Wróć do artykułu.