Podział wydatków UE 2021-2027 w mld euro, ceny z 2018 r. Spójność, odporność i wartości, w tym: fundusze polityki spójności, Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, unijny mechanizm ochrony ludności RescUE, program działań w dziedzinie zdrowia – Wieloletnie Ramy Finansowe: 377,8; Next Generation EU: 721,9; razem: 1099,7. Zasoby naturalne i środowisko, w tym: wspólna polityka rolna, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – Wieloletnie Ramy Finansowe: 356,4; Next Generation EU: 17,5; razem: 373,9. Jednolity rynek, innowacje i technologie cyfrowe, w tym: Horyzont Europa, InvestEU – Wieloletnie Ramy Finansowe: 132,8; Next Generation EU: 10,6 ; razem: 143,4. Kraje sąsiadujące i reszta świata, w tym: Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej, Instrument Pomocy Humanitarnej – Wieloletnie Ramy Finansowe: 98,4. Europejska administracja publiczna: 73,1. Migracja i zarządzanie granicami, w tym: Fundusz Azylu i Migracji, Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami – Wieloletnie Ramy Finansowe: 22,7. Bezpieczeństwo i obrona, w tym: Europejski Fundusz Obronny, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Wieloletnie Ramy Finansowe: 13,2. Ogółem – Wieloletnie Ramy Finansowe: 1074,3; Next Generation EU: 750. Razem: 1824,3. Źródło: Komisja Europejska, www.ec.europa.eu

Wróć do artykułu.