Bieszczady bez barier

Zdjęcie przedstawia wnętrze sali podczas obrad konferencji „Fundusze udostępniają Bieszczady”, która odbyła się w Stanicy Chreptiów w Lutowiskach. Przemawia Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.Bartłomiej Kosiński/MFiPR

Możliwości, jakie stwarza Program Dostępność Plus, oraz rozwiązania ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do infrastruktury i zasobów przyrodniczych w rejonie bieszczadzkim były tematem konferencji „Fundusze udostępniają Bieszczady”. Na miejsce dwudniowego spotkania wybrano Stanicę Kresową Chreptiów w Lutowiskach.

Celem Programu Dostępność Plus jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Koncentruje się on na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli. – Program ten został stworzony po to, by odpowiedzieć na szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, ale również seniorów. Chcemy likwidować bariery, przede wszystkim architektoniczne, po to, by osobom o szczególnych potrzebach żyło się lepiej i żeby w pełni mogły korzystać z tego, co jest dla nich przeznaczone – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. Na łamanie różnych barier do 2025 r. ma zostać przekazanych ponad 23 mld zł.

Podczas konferencji zaprezentowano również innowacyjne rozwiązania, takie jak kurs asystenta turystycznego osób niepełnosprawnych, aplikacja „Ratunek”, projekt „Dostępna Szkoła”, polegający na kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej uwzględniającej potrzeby uczniów oraz otoczenia. W ramach warsztatów praktycznych drugiego dnia GOPR-owcy na szlak poprowadzili grupę osób niewidomych i słabowidzących.

Zdjęcie przedstawia GOPR-owca prowadzącego zimą na szlak grupę osób niewidomych i słabowidzących
GOPR-owcy prowadzą na szlak grupę osób niewidomych i słabowidzących. Fot. Bartłomiej Kosiński/MFiPR

W konferencji uczestniczyli marszałek Władysław Ortyl, wicewojewoda Jolanta Sawicka, prezes zarządu głównego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Witold Tomaka, pełnomocnik zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ds. Dostępności Benedykt Wojcieszak oraz przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.