Magazyn informacyjny
o Funduszach Europejskich dla Podkarpacia

Cel: satysfakcja pacjentów

22 marca 2022 Dobre praktyki

Szpital specjalistyczny Sanus w Stalowej Woli

Szpital specjalistyczny Sanus w Stalowej Woli jest świetnym przykładem placówki medycznej, która łączy wysoką jakość usług z konsekwentnie realizowanym planem rozwoju poprzez udział w projektach badawczo-rozwojowych. 

Sanus wszedł na rynek medyczny w 1998 r. i od początku specjalizował się w leczeniu osteoporozy i schorzeń narządu ruchu oraz chorób reumatologicznych. – Byliśmy pierwszą placówką w Stalowej Woli i jedną z niewielu w tym zakresie na Podkarpaciu. Od początku dążyliśmy do tego, aby zapewnić pacjentom nie tylko porady medyczne, lecz także leczenie i rehabilitację – podkreśla Zbigniew Gola, założyciel placówki i jednocześnie specjalista z zakresu chorób reumatologicznych. Warto wspomnieć, że w pierwszych latach działalności lekarze przebadali pod kątem wad postawy większość przedszkolaków w Stalowej Woli. Okazało się, że u prawie 90% stwierdzono problem. Sanus zaoferował wtedy specjalny program obejmujący zajęcia we własnej sali gimnastycznej i na basenie.

Kobieta pokazuje trzymanym w dłoni długopisem widoczny na ekranie monitora obraz kręgosłupa

Fot. Maciej Rałowski

Szpital systematycznie poszerza swoją ofertę o nowe zabiegi i urządzenia. Placówka posiada świetne zaplecze rehabilitacyjne, w tym basen, kriokomorę i komorę hiperbaryczną. Ta ostatnia jest jedną z niewielu w Polsce i pełni ważną funkcję w leczeniu chorób przewlekłych. Na wyposażeniu jest też jeden z najdokładniejszych w regionie rezonansów magnetycznych, tomograf komputerowy, a także nowoczesny mammograf cyfrowy, który pozwala na wykrycie wczesnych, często przedinwazyjnych zmian nowotworowych w początkowym ich stadium, dając możliwość całkowitego wyleczenia. Oddział szpitalny posiada 100 łóżek dla pacjentów, kuchnię i duże zaplecze rekreacyjne. – Naszym atutem jest liczący 120 osób personel. To doskonali lekarze, specjaliści, pielęgniarki oraz osoby zapewniające wsparcie logistyczne i administracyjne. Nie doszlibyśmy do tego wszystkiego, gdyby nie nasza determinacja i umiejętność pracy w zespole – dodaje Zbigniew Gola.

Zbigniew Gola, założyciel szpitala specjalistycznego Sanus w Stalowej Woli i jednocześnie specjalista z zakresu chorób reumatologicznych

Zbigniew Gola, założyciel szpitala specjalistycznego Sanus w Stalowej Woli. Fot. Maciej Rałowski

Zawsze w awangardzie

Nowe możliwości rozwoju dało podjęcie przez Sanus specjalistycznego leczenia chorób reumatologicznych metodą biologiczną, której nie należy mylić z medycyną naturalną. Leki biologiczne zaliczane są do białek. Wytwarzane są przez żywe organizmy przy wykorzystaniu ich materiału genetycznego. Tak powstają perfekcyjne, zgodne co do każdego aminokwasu struktury, cząsteczki leku, które mogą działać w obrębie układu immunologicznego. Podaje się je osobom, u których tradycyjne leczenie jest nieskuteczne lub wywołuje wiele niepożądanych działań. Niestety w Polsce odsetek chorych, u których stosuje się leki biologiczne, należy do najniższych w Europie.

Sanus jako jeden z pierwszych w województwie zaoferował też kompleksowy program rehabilitacji postcovidowej, obejmujący prawie 100 zabiegów fizjoterapeutycznych, konsultacji medycznych i terapię psychologiczną.

Projekty B+R

Postęp w medycynie odbywa się dzięki programom badawczym, w które zaangażowani są zarówno naukowcy, jak i praktycy-lekarze. – Mamy świadomość, że zarówno nasza specjalistyczna kadra, jak i zaplecze szpitalne oraz posiadany sprzęt predestynują nas do udziału w tego typu projektach – mówi doktor Gola.

Dwanaście lat temu lekarze ze Stalowej Woli zostali zaproszeni do badania klinicznego z zakresu reumatologii, w którym brały udział renomowane firmy i placówki medyczne z całego świata. – Widać, że dobrze zapisaliśmy się w pamięci partnerów, ponieważ potem przyszły kolejne zaproszenia. Dzięki temu staliśmy się na tyle kompetentni, że możemy prowadzić własne projekty B+R – dodaje Zbigniew Gola.

Firma zrealizowała już projekt badawczo-rozwojowy, którego celem było opracowanie nowych, bezinwazyjnych metod leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów oraz chorób zwyrodnieniowych stawów przy wykorzystaniu terapii hiperbarycznej. To nowość, gdyż dotychczas przy ich leczeniu nie stosowano terapii w komorze hiperbarycznej.

badanie rtg obu dłoni

Fot. Maciej Rałowski

Do końca tego roku realizowany jest inny ciekawy projekt „Prace badawczo-rozwojowe nad schematem szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu”. – Ból głowy jest dolegliwością najczęściej dokuczającą człowiekowi. Szacunkowo dotyka przynajmniej raz w życiu aż 90% mężczyzn i 95% kobiet. Na szczęście w większości przypadków jest zjawiskiem niegroźnym, a tylko w nielicznych sytuacjach świadczy o procesie chorobowym zagrażającym zdrowiu lub życiu, jak np. pęknięcie tętniaka. Na lekarzu spoczywa więc trudny obowiązek prawidłowego różnicowania tych niegroźnych, niewymagających pilnego postępowania bólów głowy od świadczących o poważnej patologii – tłumaczy Andrzej Rejzerewicz, odpowiedzialny za realizację projektów w Sanusie.

badanie głowy tomografem

Fot. Maciej Rałowski

Głównym celem tego projektu jest wypracowanie schematu badania, na podstawie którego będzie można postawić szybką diagnozę dolegliwości bólowych głowy, by jak najwcześniej udało się wykryć zmiany patologiczne, m.in. nowotworowe. Analizie klinicznej zostanie poddanych 1000 wyników badań. Dane będą uzyskane w oparciu o opracowany kwestionariusz oraz badania diagnostyczne i laboratoryjne, przede wszystkim mózgu i kręgosłupa szyjnego w wysokopolowym rezonansie magnetycznym. Szukana będzie zależność pomiędzy charakterem, natężeniem, częstotliwością występowania, umiejscowieniem bólu itd. a uzyskanymi wynikami badań.

Oba projekty badawczo-rozwojowe uzyskały wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. – Zdobywamy dofinansowanie, szkolimy się, współpracujemy z najlepszymi w jednym celu: chcemy zapewnić jak najlepszą opiekę i leczenie naszym pacjentom. Satysfakcję mamy nie z tego, że napisaliśmy dobry projekt i znaleźliśmy się w czołówce na liście rankingowej, lecz z tego, że te pieniądze ułatwiły dostęp do najlepszych metod profilaktyki i leczenia osobom naprawdę tego potrzebującym, których nie stać na płatne wizyty czy wyjazd na leczenie za granicę. Cieszymy się, że możemy ratować życie, leczyć i dawać lepszą jakość życia – podsumowuje Zbigniew Gola.

Andrzej Szoszkiewicz

Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Stalowej Woli zrealizował trzy projekty w działaniu 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia:

Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania nowych metod leczenia chorób reumatycznych przy wykorzystaniu terapii hiperbarycznej
Wartość projektu: 10 753 660,48 zł
Dofinansowanie: 4 839 147,17 zł

Prace badawczo-rozwojowe nad schematem szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
Wartość projektu: 3 899 000,00 zł
Dofinansowanie: 1 754 549,96 zł

Zakup infrastruktury do prac B+R niezbędnych do ustalenia schematu szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
Wartość projektu: 6 935 000,00 zł
Dofinansowanie: 3 493 518,51 zł

Sprawdź co w najnowszym wydaniu

Pobierz wersję PDF

Dobry początek to połowa sukcesu

Na jakim etapie jesteśmy po 500 dniach realizacji programu? O tym mówi Wojciech Magnowski, dyrektor Zarządzania RPO w Urzędzie Marszałkowskim.

czytaj więcej

Zawsze gotowi

Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Raniżowie za unijne pieniądze wzbogaci swoje wyposażenie.

czytaj więcej

Koleją do gwiazd

Stacja kolejowa Basznia? A może wieża ciśnień w Tymcach? Sprawdź, co warto zobaczyć podczas wakacji!

czytaj więcej

Wybierz kolej

W styczniu 2021 r. Podkarpackie dołączyło do grona polskich regionów, po których można podróżować koleją aglomeracyjną.

czytaj więcej

Piękny Wschód

Sprawdź, e co możesz zainwestować z programu dostępnego dla województw Polski Wschodniej.

czytaj więcej

Innowatorzy na start!

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej finansują kolejną edycję programu „Platformy startowe dla nowych pomysłów”.

czytaj więcej

Niezwykły koncert

Ten koncert był jednym z wielu wydarzeń organizowanych w regionie z okazji 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Turystyka na Roztoczu

Umowa partnerstwa podpisana przez trzy samorządy sprawi, że nowe atrakcje turystyczne przyciągną turystów i stworzą miejsca pracy.

czytaj więcej

Na ratunek

Gdy w Bieszczadach wybuchł pożar, w walkę z żywiołem zaangażowały się Straż Pożarna, Straż Graniczna i Grupa Bieszczadzkiej GOPR.

czytaj więcej
Skip to content