Magazyn informacyjny
o Funduszach Europejskich dla Podkarpacia

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

17 czerwca 2022 Nowe fundusze

niebieska flaga UE i banknoty o wartości 500 euro

Zarząd Województwa Podkarpackiego wysłał w marcu do negocjacji z Komisją Europejską projekt nowego programu regionalnego (w skrócie FEP 2021-2027). Prace nad jego przygotowaniem rozpoczęły się w 2019 r., a ostateczny kształt (wersja 3.0) został opracowany po szczegółowej analizie spostrzeżeń i wykorzystaniu uwag zebranych podczas konsultacji społecznych.

Konsultacje społeczne projektu programu trwały 37 dni (od 30 grudnia 2021 r. do 4 lutego 2022 r.). Do udziału w nich zaproszono szerokie grono osób i instytucji, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), podmiotów publicznych, partnerów społecznych i gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych (NGO), środowisk akademickich, związków zawodowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców województwa. W styczniu w czterech miastach regionu zorganizowano konferencje konsultacyjne, a w lutym odbyło się wysłuchanie publiczne. Wszystkie spotkania były transmitowane online na kanale YouTube z tłumaczeniem na język migowy. Mieszkańcy mogli też zgłaszać swoje uwagi na specjalnych formularzach zbieranych zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. Łącznie w trakcie konsultacji społecznych zgłoszono prawie 1300 uwag do projektu FEP 2021-2027.

Podkarpacie w ramach nowego programu będzie dysponować kwotą 2 265 865 802 euro. Pierwotnie region miał otrzymać 2 mld 181 mln euro. Dodatkowe pieniądze – ponad 1 mld 164 mln euro, pochodzące z przesunięcia środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – po ustaleniach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Komisją Europejską podzielono na 16 programów regionalnych. Podkarpackie jest czwartym województwem w kraju, jeśli chodzi o wysokość alokacji z EFS.

Dodatkowe środki dla Podkarpacia (84,5 mln euro) zwiększą pulę Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu FEP 2021-2027. Nowy program regionalny, tak jak poprzedni, jest bowiem finansowany z:

  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 634 519 557 euro przeznaczone zostanie na realizację projektów związanych m.in. z inwestycjami w infrastrukturę, ochronę środowiska, innowacje, działalność badawczo-rozwojową
  • Europejskiego Funduszu Społecznego+ – 631 346 245 mln euro przeznaczone zostanie na projekty miękkie, czyli wsparcie kapitału ludzkiego w obszarach: rynku pracy, edukacji, w tym wyrównywania szans uzdolnionej młodzieży i rozwoju kadry pedagogicznej oraz włączenia i integracji społecznej.

Więcej informacji na stronie: www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/poznaj-zalozenia-nowego-programu

 

Sprawdź co w najnowszym wydaniu

Pobierz wersję PDF

Fundusze Europejskie są atrakcyjne

W ciągu 20 lat uczestnictwa w polityce spójności znacząco uprościliśmy i uatrakcyjniliśmy komunikację w obszarze funduszy unijnych.

czytaj więcej

Mistrzostwa emocji

Konkursy na najlepsze projekty współfinansowane z funduszy UE to skuteczne narzędzie promocji dobrych praktyk. Przyczyniają się do pozytywnego postrzegania wsparcia z Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Efekty są imponujące

8 grudnia podczas uroczystej gali, która odbyła się w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, doceniliśmy laureatów III edycji konkursu „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”.

czytaj więcej
Skip to content