Jak nie my, to kto?

uczestnicy koncertu Jak nie my, to kto? razem stoją na scenie

Szesnaście piosenek, dobrze znanych ze stacji radiowych, znalazło się w programie koncertu „Jak nie my, to kto?”, przygotowanego na podkarpacki finał Europejskiego Roku Młodzieży. Prawie dwugodzinne widowisko muzyczne odbyło się 3 grudnia w Domu Kultury Mors w Dębicy. Miejsce koncertu nie było przypadkowe, bowiem dębicki ośrodek to jeden z przykładów efektywnego wykorzystywania Funduszy Europejskich w naszym województwie.

Rok 2022 ustanowiono Europejskim Rokiem Młodzieży, aby zwrócić uwagę na rolę, jaką odgrywa europejska młodzież w budowaniu lepszej przyszłości – bardziej ekologicznej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i cyfrowej. Na Podkarpaciu przez cały rok organizowane były różne inicjatywy integrujące i wspierające młodzież, wśród nich letni cykl imprez plenerowych, Dni Otwarte Funduszy Europejskich oraz konkurs na logo zatytułowany „Unia Równych Szans”. Nad przygotowaniem koncertu podsumowującego wszystkie te wydarzenia pracowali instruktorzy Domu Kultury w Przecławiu. Na scenie wystąpił zespół złożony z niemal 50 instrumentalistów i wokalistów – młodych mieszkańców województwa podkarpackiego, którzy zawodowo lub amatorsko związani są z muzyką. W podziękowaniu za szereg inicjatyw podejmowanych przez samorząd województwa w Roku Młodzieży zarówno marszałek Władysław Ortyl, jak i Wioletta Rejman, dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej, otrzymali w prezencie symboliczną parę trampek.

marszałek Władysław Ortyl i dyrektor Wioletta Rejman odbierają parę trampek