Magazyn informacyjny
o Funduszach Europejskich dla Podkarpacia

Jeszcze jeden nowy most

4 września 2020 Dobre praktyki

Widok z lotu ptaka na nowy most przez Wisłokę

W maju tego roku oddany został do użytku drugi most na Wisłoce w Mielcu. Na ten moment mieszkańcy czekali kilkanaście lat. Nowa przeprawa ułatwia wyjazd z miasta w kierunku północno-zachodnim, a także tranzyt w stronę autostrady A4.

W godzinach szczytu łatwiej jest teraz wyjechać z Mielca tym, którzy znaleźli tu zatrudnienie.

– Mielec jest jednym z dwóch miast powiatowych w naszym regionie (obok Lubaczowa), przez które nie przebiega żadna droga krajowa. Obie miejscowości obsługiwane są tylko przez drogi wojewódzkie, dlatego tak ważny jest ich standard i dobry układ komunikacyjny – wyjaśnia Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Realizowana właśnie inwestycja zlokalizowana jest w północno-zachodniej części gminy Mielec pomiędzy Rzędzianowicami i Chorzelowem, drogą wojewódzką nr 983 Sadkowa Góra – Mielec a drogą powiatową Tuszów Narodowy – Mielec – Rzochów.

Centrum układu komunikacyjnego

Najważniejszym elementem budowanej trasy jest długo oczekiwany przez mieszkańców most przez Wisłokę. Do tej pory jedyną przeprawą przez rzekę był most przy ul. Legionów w kierunku Woli Mieleckiej i Tarnowa. W liczącym około 60 tys. mieszkańców mieście, w którym funkcjonuje Specjalna Strefa Ekonomiczna zatrudniająca kilka tysięcy osób, jeden most na rzece to za mało, żeby bez korków obsłużyć ruch samochodów. Z badań natężenia ruchu wykonanych w 2015 r. wynikało, że odcinek drogi wojewódzkiej 984 od granicy województwa do Woli Mieleckiej pokonywało prawie 9,5 tys. pojazdów na dobę, a odcinek z Woli Mieleckiej do Mielca – niemal 15,5 tys. pojazdów. Mieszkańcy jadący drogą w kierunku Tarnowa musieli się przyzwyczaić do ogromnych problemów w godzinach szczytu. Aby wyjechać z Mielca, nierzadko potrzeba było kilkudziesięciu minut.

– Głównym celem tego projektu jest wyprowadzenie ruchu z centrum Mielca i stworzenie alternatywy dla mostu w Woli Mieleckiej. To obiekt bardzo wysłużony, problematyczny, a jego utrzymanie wymaga wielu zabiegów – mówi Piotr Miąso.

Widok z lotu ptaka na nowy most przez Wisłokę

Najważniejszym elementem budowanej trasy nowy most przez Wisłokę. Fot. Maciej Rałowski

Nowy most o długości 534 m ma po jednym pasie ruchu w każdym kierunku i obustronne chodniki odgrodzone od jezdni barierkami. To konstrukcja wieloprzęsłowa płytowo-belkowa oparta na żelbetowych przyczółkach i filarach. Podpory posadowione są w ściankach szczelnych, co wynikało z warunków geotechnicznych podłoża. Zastosowano tu metodę wgłębnego mieszania gruntu CDMM (Continuous Deep Mixing Method). Tę samą technologię użyto do wykonania wzmocnienia podłoża pod podporami obiektu mostowego w najmniej korzystnych warunkach gruntowych. Przyczółki wykonano jako konstrukcję żelbetową z masywnym trzonem i ścianami bocznymi wspartymi na stopie fundamentowej. Podporami pośrednimi są filary o przekroju eliptycznym.

Fragment większej całości

Most przez Wisłokę jest głównym elementem projektu, ale zakres robót był dużo szerszy – niezbędne było przygotowanie dojazdów do niego. Nowy trakt rozpoczyna się w Mielcu przy ul. Sienkiewicza na wysokości lotniska, potem trasa biegnie w kierunku Chorzelowa. Dalej droga wojewódzka nr 984 prowadzi przez tereny rolne oraz nieużytki, przecina za pomocą skrzyżowania zwykłego o poszerzonych wlotach drogę powiatową w Złotnikach i za nowym mostem kończy się rondem w Rzędzianowicach. Część trasy 984 – mający ponad 2,5 km odcinek – idzie zupełnie nowym śladem. Nowy jest też łącznik o długości ponad 300 m pomiędzy oddanym odcinkiem drogi a ul. Sienkiewicza w Mielcu.

 

W ramach projektu wybudowano także zjazdy do działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym. Powstały nowe sieci infrastruktury technicznej, oświetlenia na skrzyżowaniach, odwodnienia drogi w postaci rowów oraz odcinkowo kanalizacje deszczowe. Oddano do użytku ścieżki rowerowe z dopuszczeniem ruchu pieszego oraz chodniki m.in. od skrzyżowania w Rzędzianowicach do mostu oraz od skrzyżowania w Złotnikach do mostu (dzięki dotacji Gminy Mielec). Zbudowano również ronda w ramach połączenia projektowanej drogi z ul. Henryka Sienkiewicza w Mielcu oraz wiaduktem nad ul. Sienkiewicza i linią kolejową nr 25.

Kolejne inwestycje  

Most wraz z nową drogą od Rzędzianowic do Mielca to pierwszy etap zaplanowanych inwestycji. Kolejnym ma być nowy odcinek drogi od Piątkowca do Rzędzianowic. – Planujemy, że odcinek Rzędzianowice – Piątkowiec powstanie pod koniec 2022 r. Obecnie trwa przetarg, który wyłoni wykonawcę – dodaje Piotr Miąso.

Drugim istotnym elementem mieleckiej układanki komunikacyjnej ale w przeciwnym kierunkubędzie wiadukt nad ul. Sienkiewicza w Mielcu oraz linią kolejową 25 (Dębica – Mielec – Tarnobrzeg).

Mielec ze względu na potencjał przemysłowy i gospodarczy zasługuje na to, aby układ komunikacyjny był dużo lepszy. – W poprzednich latach powstała obwodnica Mielca, która wyprowadza ruch w kierunku Połańca i Tarnobrzega. Droga budowana obecnie jest północną obwodnicą wyprowadzającą ruch w kierunku Tarnowa. W planach jest połączenie obu tras – tłumaczy Piotr Miąso.

Wszystko to sprawia, że drogami Podkarpacia jeździ się coraz bezpieczniej i łatwiej oraz szybciej można dotrzeć do celu. A jakość dróg i dostępność komunikacyjna to ważne elementy standardu życia mieszkańców.

Barbara Kozłowska

Sprawdź co w najnowszym wydaniu

Pobierz wersję PDF

Dobry początek to połowa sukcesu

Na jakim etapie jesteśmy po 500 dniach realizacji programu? O tym mówi Wojciech Magnowski, dyrektor Zarządzania RPO w Urzędzie Marszałkowskim.

czytaj więcej

Zawsze gotowi

Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Raniżowie za unijne pieniądze wzbogaci swoje wyposażenie.

czytaj więcej

Koleją do gwiazd

Stacja kolejowa Basznia? A może wieża ciśnień w Tymcach? Sprawdź, co warto zobaczyć podczas wakacji!

czytaj więcej

Wybierz kolej

W styczniu 2021 r. Podkarpackie dołączyło do grona polskich regionów, po których można podróżować koleją aglomeracyjną.

czytaj więcej

Piękny Wschód

Sprawdź, e co możesz zainwestować z programu dostępnego dla województw Polski Wschodniej.

czytaj więcej

Innowatorzy na start!

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej finansują kolejną edycję programu „Platformy startowe dla nowych pomysłów”.

czytaj więcej

Niezwykły koncert

Ten koncert był jednym z wielu wydarzeń organizowanych w regionie z okazji 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Turystyka na Roztoczu

Umowa partnerstwa podpisana przez trzy samorządy sprawi, że nowe atrakcje turystyczne przyciągną turystów i stworzą miejsca pracy.

czytaj więcej

Na ratunek

Gdy w Bieszczadach wybuchł pożar, w walkę z żywiołem zaangażowały się Straż Pożarna, Straż Graniczna i Grupa Bieszczadzkiej GOPR.

czytaj więcej
Skip to content