Jeszcze jeden nowy most

Widok z lotu ptaka na nowy most przez Wisłokę

W maju tego roku oddany został do użytku drugi most na Wisłoce w Mielcu. Na ten moment mieszkańcy czekali kilkanaście lat. Nowa przeprawa ułatwia wyjazd z miasta w kierunku północno-zachodnim, a także tranzyt w stronę autostrady A4. W godzinach szczytu łatwiej jest teraz wyjechać z Mielca tym, którzy znaleźli tu zatrudnienie.  

– Mielec jest jednym z dwóch miast powiatowych w naszym regionie (obok Lubaczowa), przez które nie przebiega żadna droga krajowa. Obie miejscowości obsługiwane są tylko przez drogi wojewódzkie, dlatego tak ważny jest ich standard i dobry układ komunikacyjny – wyjaśnia Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Realizowana właśnie inwestycja zlokalizowana jest w północno-zachodniej części gminy Mielec pomiędzy Rzędzianowicami i Chorzelowem, drogą wojewódzką nr 983 Sadkowa Góra – Mielec a drogą powiatową Tuszów Narodowy – Mielec – Rzochów.

Centrum układu komunikacyjnego

Najważniejszym elementem budowanej trasy jest długo oczekiwany przez mieszkańców most przez Wisłokę. Do tej pory jedyną przeprawą przez rzekę był most przy ul. Legionów w kierunku Woli Mieleckiej i Tarnowa. W liczącym około 60 tys. mieszkańców mieście, w którym funkcjonuje Specjalna Strefa Ekonomiczna zatrudniająca kilka tysięcy osób, jeden most na rzece to za mało, żeby bez korków obsłużyć ruch samochodów. Z badań natężenia ruchu wykonanych w 2015 r. wynikało, że odcinek drogi wojewódzkiej 984 od granicy województwa do Woli Mieleckiej pokonywało prawie 9,5 tys. pojazdów na dobę, a odcinek z Woli Mieleckiej do Mielca – niemal 15,5 tys. pojazdów. Mieszkańcy jadący drogą w kierunku Tarnowa musieli się przyzwyczaić do ogromnych problemów w godzinach szczytu. Aby wyjechać z Mielca, nierzadko potrzeba było kilkudziesięciu minut.

– Głównym celem tego projektu jest wyprowadzenie ruchu z centrum Mielca i stworzenie alternatywy dla mostu w Woli Mieleckiej. To obiekt bardzo wysłużony, problematyczny, a jego utrzymanie wymaga wielu zabiegów – mówi Piotr Miąso.

Widok z lotu ptaka na nowy most przez Wisłokę
Najważniejszym elementem budowanej trasy nowy most przez Wisłokę. Fot. Maciej Rałowski/ralowski.pl

Nowy most o długości 534 m ma po jednym pasie ruchu w każdym kierunku i obustronne chodniki odgrodzone od jezdni barierkami. To konstrukcja wieloprzęsłowa płytowo-belkowa oparta na żelbetowych przyczółkach i filarach. Podpory posadowione są w ściankach szczelnych, co wynikało z warunków geotechnicznych podłoża. Zastosowano tu metodę wgłębnego mieszania gruntu CDMM (Continuous Deep Mixing Method). Tę samą technologię użyto do wykonania wzmocnienia podłoża pod podporami obiektu mostowego w najmniej korzystnych warunkach gruntowych. Przyczółki wykonano jako konstrukcję żelbetową z masywnym trzonem i ścianami bocznymi wspartymi na stopie fundamentowej. Podporami pośrednimi są filary o przekroju eliptycznym.

Fragment większej całości

Most przez Wisłokę jest głównym elementem projektu, ale zakres robót był dużo szerszy – niezbędne było przygotowanie dojazdów do niego. Nowy trakt rozpoczyna się w Mielcu przy ul. Sienkiewicza na wysokości lotniska, potem trasa biegnie w kierunku Chorzelowa. Dalej droga wojewódzka nr 984 prowadzi przez tereny rolne oraz nieużytki, przecina za pomocą skrzyżowania zwykłego o poszerzonych wlotach drogę powiatową w Złotnikach i za nowym mostem kończy się rondem w Rzędzianowicach. Część trasy 984 – mający ponad 2,5 km odcinek – idzie zupełnie nowym śladem. Nowy jest też łącznik o długości ponad 300 m pomiędzy oddanym odcinkiem drogi a ul. Sienkiewicza w Mielcu.

Projekt: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – etap I”. Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa RPO WP. Całkowita wartość projektu: 44, 2 mln zł. Wartość dofinansowania z UE: 36,4 mln zł. Budżet województwa: 7,5 mln zł. Budżet Gminy Wiejskiej Mielec: 239 tys. zł

W ramach projektu wybudowano także zjazdy do działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym. Powstały nowe sieci infrastruktury technicznej, oświetlenia na skrzyżowaniach, odwodnienia drogi w postaci rowów oraz odcinkowo kanalizacje deszczowe. Oddano do użytku ścieżki rowerowe z dopuszczeniem ruchu pieszego oraz chodniki m.in. od skrzyżowania w Rzędzianowicach do mostu oraz od skrzyżowania w Złotnikach do mostu (dzięki dotacji Gminy Mielec). Zbudowano również ronda w ramach połączenia projektowanej drogi z ul. Henryka Sienkiewicza w Mielcu oraz wiaduktem nad ul. Sienkiewicza i linią kolejową nr 25.

Kolejne inwestycje  

Most wraz z nową drogą od Rzędzianowic do Mielca to pierwszy etap zaplanowanych inwestycji. Kolejnym ma być nowy odcinek drogi od Piątkowca do Rzędzianowic. – Planujemy, że odcinek Rzędzianowice – Piątkowiec powstanie pod koniec 2022 r. Obecnie trwa przetarg, który wyłoni wykonawcę – dodaje Piotr Miąso.

Drugim istotnym elementem mieleckiej układanki komunikacyjnej ale w przeciwnym kierunkubędzie wiadukt nad ul. Sienkiewicza w Mielcu oraz linią kolejową 25 (Dębica – Mielec – Tarnobrzeg).

Mielec ze względu na potencjał przemysłowy i gospodarczy zasługuje na to, aby układ komunikacyjny był dużo lepszy. – W poprzednich latach powstała obwodnica Mielca, która wyprowadza ruch w kierunku Połańca i Tarnobrzega. Droga budowana obecnie jest północną obwodnicą wyprowadzającą ruch w kierunku Tarnowa. W planach jest połączenie obu tras – tłumaczy Piotr Miąso.

Wszystko to sprawia, że drogami Podkarpacia jeździ się coraz bezpieczniej i łatwiej oraz szybciej można dotrzeć do celu. A jakość dróg i dostępność komunikacyjna to ważne elementy standardu życia mieszkańców.

Barbara Kozłowska