Magazyn informacyjny
o Funduszach Europejskich dla Podkarpacia

Między nauką a biznesem

6 lipca 2020 Rozmowa

Jacek Kubrak, prezes Zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Dzięki unijnemu wsparciu możemy na bieżąco reagować na pojawiające się potrzeby wypływające z dynamicznego rozwoju technologii, idących za tym zmian społecznych, a także podejmować się rozwiązywania problemów i wyzwań dotyczących naszego środowiska naturalnego i społecznego – mówi Jacek Kubrak, prezes Zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji. 

„Wspieramy naukowców, inspirujemy przedsiębiorców, integrujemy naukę i biznes” to hasło, które ukazuje się na banerze umieszczonym na elewacji budynku będącego siedzibą Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI). Czy macie Państwo pomysł, jak to niełatwe zadanie realizować?  

Zacznę od podkreślenia, że korzenie naszej działalności są szczególne. PCI powstało w wyniku współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju w ramach inicjatywy Catching-up Regions. Parterami projektu są wiodące uczelnie regionu: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. We współpracy z nimi oraz podkarpackimi instytucjami i organizacjami budujemy unikalne w skali kraju przedsięwzięcie łączące świat nauki i biznesu. Projekt jest finansowany z działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Naszą misją jest wspieranie, inspirowanie i integrowanie uczestników Regionalnego Ekosystemu Innowacji i Startupów.

Sukcesu nie da się osiągnąć bez fachowej kadry.  

Dlatego od początku rozglądaliśmy się za najlepszymi fachowcami na rynku. Zatrudniając nowych pracowników, analizujemy nie tylko to, co kandydat wie i potrafi, ale przede wszystkim jakie ma cechy charakteru. To niezbędne, by twórczo i skutecznie współpracować w ramach zespołu PCI. Obecnie nasza kadra składa się z doświadczonych specjalistów w swoich dziedzinach, m.in. w zakresie komercjalizacji badań, start-upów, zarządzania projektami, rozwoju, rozliczeń, marketingu, komunikacji, zasobów ludzkich. Do tego dochodzi fundament firmy, jakim jest dział administracyjno-finansowy zapewniający obsługę prawną, finansową i księgową, kadrową, a także rozliczania projektu, ochronę danych osobowych i prawa zamówień publicznych. Dzięki wiedzy i pracy całego zespołu wizja i misja PCI stały się realne do osiągnięcia.

Wróćmy do pomysłu na działalność Centrum.  

Program oparty jest na trzech filarach. W ramach pierwszego uruchomiliśmy program grantowy finansujący prace badawczo-rozwojowe podkarpackich jednostek naukowych. Drugi filar to wspieranie interakcji pomiędzy naukowcami a przemysłem w obszarze specjalistycznych potrzeb przedsiębiorstw, w tym badań i wzorcowania produktów. Dlatego budujemy Podkarpacką Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących, czyli platformę, dzięki której każda firma uzyska łatwy dostęp do wiedzy, gdzie może wykonać niezbędne badania dla prototypu, materiału czy produktu. Sieć laboratoriów jest również wsparciem dla nowo powstałych firm, których nie stać na zakup aparatury badawczej. Działanie sieci oraz urynkawianie technologii z programów grantowych wzmocnione zostanie zespołem brokerów innowacji, czyli osób, które będą odpowiedzialne za ich realne wdrożenie do praktyki gospodarczej. W przyszłości mamy także wspierać laboratoria publiczne w celu ich certyfikacji oraz doposażać tak, aby mogły oferować pełny zakres usług dla przedsiębiorców.

Trzecim filarem jest PCI ProtoLab, czyli miejsce twórczego działania podkarpackich studentów. Rozwiązania generowane w ProtoLabie mogą zostać przekształcone w atrakcyjne usługi i produkty mające zastosowanie w przemyśle. Takim przykładem jest licznik drukowanych stron, który jest obecnie wdrażany w jednym z podkarpackich przedsiębiorstw.

Jakie flagowe wydarzenia udało się zorganizować w PCI?  

W minionym roku uruchomiliśmy cykl spotkań pod nazwą Wednesday Innovation Night (WIN). Uczestniczą w nich naukowcy, przedsiębiorcy, właściciele start-upów, inwestorzy, studenci, a także aniołowie biznesu, przedstawiciele organizacji pozarządowych, klastrów, instytucji otoczenia biznesu oraz twórcy prac badawczo-rozwojowych z podkarpackich uczelni. WIN to doskonałe miejsce dla osób, które poszukują inspiracji, partnerów oraz obszarów wspólnego działania. Promowana jest też współpraca ogólnopolska i międzynarodowa, a gośćmi każdej edycji są uznani eksperci i prelegenci także spoza Podkarpacia.

Jesteśmy również dumni z naszych warsztatów kreatywnego tworzenia nowych projektów Design Thinking, prowadzonych przez trenerów z Google Polska. Biorący w nich udział młodzi ludzie tworzą prototypy poddawane później testom oraz ocenie trenerów i uczestników warsztatów. Innym ciekawym projektem były zawody Better World Hackathon. Zespoły programistów, grafików, projektantów gier komputerowych podczas 24-godzinnej pracy tworzyli projekty związane z ochroną środowiska. Były one następnie oceniane przez konkursowe jury pod kątem innowacyjności, rozwoju i szansy na realne zastosowanie w praktyce.

Czy byłoby to możliwe bez wsparcia z Funduszy Europejskich? 

PCI jest w całości finansowane ze środków projektu realizowanego w ramach RPO WP. Można pokusić się o tezę, że bez unijnego wsparcia realizacja celów spółki nie byłaby możliwa. Tym samym znacznie trudniej byłoby rozbudzić drzemiący w naszym regionie potencjał do rozwoju innowacji. Dzięki unijnemu wsparciu mamy szansę na bieżąco reagować na pojawiające się potrzeby wypływające z dynamicznego rozwoju technologii, idące za tym zmiany społeczne, a także podejmować się rozwiązywania problemów i wyzwań dotyczących naszego środowiska naturalnego i społecznego.

Czy epidemia COVID-19 wpłynęła na zmianę bieżącej działalności i harmonogram realizacji projektów?  

Wprowadzone ograniczenia mające na celu wyhamowanie epidemii spowodowały, że wszystkie wydarzenia organizowane przez PCI musieliśmy przenieść do internetu. Przykładem jest Wednesday Innovation Night, która przybrała charakter VIRTUAL WIN. Przez internet prowadzone są także webinary o innowacyjnej tematyce. Udaje nam się zapraszać wybitnych ekspertów, którzy przyciągnęli przed ekrany pokaźną widownię – przez trzy miesiące przeprowadziliśmy prawie 30 webinarów, w których uczestniczyło ponad 600 użytkowników.

Rozwój sytuacji epidemicznej spowodował niestety pewne ograniczenia w dostępności pracowni PCI ProtoLab. W miarę zmniejszania wymogów bezpieczeństwa będziemy stopniowo przywracać ich funkcjonowanie, a obecny czas wykorzystujemy do zbudowania ciekawej i inspirującej oferty dla studentów pochodzących z różnych środowisk studenckich.

Dużym wsparciem dla utrzymania i rozwoju prowadzonych działań stał się nasz wewnętrzny system intranet. Pozwala nam to na prowadzenie i współpracę z naukowcami w ramach programów grantowych. W niedługim czasie rozszerzymy go o komunikację z przedsiębiorstwami zainteresowanymi usługami badawczymi i wzorcującymi, oferowanymi przez zgromadzone w sieci laboratoria.

Wartościowym uzupełnieniem działalności PCI jest Koalicja na rzecz Regionalnego Ekosystemu Innowacji i Startupów. Jakie obszary obejmuje swoim działaniem?  

PCI jest jednym z kluczowych facylitatorów rozwoju Regionalnego Ekosystemu Innowacji i Startupów „REIS”. Facylitacja w tym przypadku oznacza łączenie, wspieranie, integrowanie oraz inicjowanie wspólnych działań i projektów. Koalicja na rzecz REIS skupia przedstawicieli Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Loży Business Centre Club w Rzeszowie, Podkarpackiego Centrum Innowacji, firmy HugeTech, Klastra IT, G2A Arena oraz Klastra Technologia w Medycynie TECHNOMED. W efekcie podjętych działań 30 czerwca br. zorganizowano konferencję „Przedsiębiorcy dla Przedsiębiorców”, której prelegentami oraz odbiorcami byli przedsiębiorcy z sektora MŚP. Celem było podzielenie się doświadczeniami, które mogą pomóc skutecznie radzić sobie z dzisiejszą sytuacją gospodarczą.

Rozmawiał Andrzej Szoszkiewicz

Sprawdź co w najnowszym wydaniu

Pobierz wersję PDF

Dobry początek to połowa sukcesu

Na jakim etapie jesteśmy po 500 dniach realizacji programu? O tym mówi Wojciech Magnowski, dyrektor Zarządzania RPO w Urzędzie Marszałkowskim.

czytaj więcej

Zawsze gotowi

Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Raniżowie za unijne pieniądze wzbogaci swoje wyposażenie.

czytaj więcej

Koleją do gwiazd

Stacja kolejowa Basznia? A może wieża ciśnień w Tymcach? Sprawdź, co warto zobaczyć podczas wakacji!

czytaj więcej

Wybierz kolej

W styczniu 2021 r. Podkarpackie dołączyło do grona polskich regionów, po których można podróżować koleją aglomeracyjną.

czytaj więcej

Piękny Wschód

Sprawdź, e co możesz zainwestować z programu dostępnego dla województw Polski Wschodniej.

czytaj więcej

Innowatorzy na start!

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej finansują kolejną edycję programu „Platformy startowe dla nowych pomysłów”.

czytaj więcej

Niezwykły koncert

Ten koncert był jednym z wielu wydarzeń organizowanych w regionie z okazji 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Turystyka na Roztoczu

Umowa partnerstwa podpisana przez trzy samorządy sprawi, że nowe atrakcje turystyczne przyciągną turystów i stworzą miejsca pracy.

czytaj więcej

Na ratunek

Gdy w Bieszczadach wybuchł pożar, w walkę z żywiołem zaangażowały się Straż Pożarna, Straż Graniczna i Grupa Bieszczadzkiej GOPR.

czytaj więcej
Skip to content