Magazyn informacyjny
o Funduszach Europejskich dla Podkarpacia

Mieszkanie jako forma usługi społecznej

28 września 2023 Dobre praktyki

Starsza kobieta rozmawia w mieszkaniu z asystentką

Samorząd Województwa Podkarpackiego ze środków z REACT-EU kupi mieszkania wspomagane i chronione. W pierwszej kolejności zamieszkają w nich obywatele Ukrainy, którzy schronili się w Polsce.

Eskalacja wojny w Ukrainie spowodowała, że przez Podkarpacie przetoczyła się fala uchodźców. Dzięki pieniądzom z REACT-EU najbardziej potrzebujący będą mieli dach nad głową.

Lokale gotowe do zamieszkania

Trwa realizacja projektu pn. „Zakup lokali mieszkalnych, ich wykończenie i wyposażenie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i korzystania z infrastruktury objętej wsparciem”. – Głównym celem projektu jest upowszechnienie dostępu do usług społecznych dla mieszkańców Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym, a także dla innych grup o szczególnych potrzebach – mówi Jerzy Jęczmienionka, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) w Rzeszowie.

Projekt związany z zakupem mieszkań jest inicjatywą Samorządu Województwa Podkarpackiego, a w jego imieniu realizuje go rzeszowski ROPS. Mieszkania będą udostępnione na obszarze powiatu rzeszowskiego oraz w Przemyślu, Tarnobrzegu i Krośnie. Przedsięwzięcie zakłada zakup 14 lokali mieszkalnych 3-pokojowych (dwa oddzielne pokoje wraz z aneksem kuchennym połączonym z pokojem) oraz pięć lokali mieszkalnych 2-pokojowych (jeden oddzielny pokój wraz z aneksem kuchennym połączonym z pokojem). Powinny być one wykończone i urządzone – gotowe do zamieszkania. Kuchnie będą wyposażone w zabudowę i sprzęt AGD, a łazienki w tzw. biały montaż. Łącznie mogą w nich zamieszkać co najmniej 43 osoby.

Dla osób o szczególnych potrzebach

Grupę docelową projektu stanowią m.in. Ukraińcy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, w tym osoby posiadające Kartę Polaka wraz z najbliższymi rodzinami. Przedsięwzięcie jest skierowane także do ludzi z innych grup o szczególnych potrzebach, tj. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. – W pierwszej kolejności mieszkania będą przeznaczone dla uchodźców z Ukrainy, którzy szukają schronienia w Polsce. W sytuacji zakończenia wojny i powrotu migrantów do ich ojczyzny, lokale zakupione w ramach projektu zostaną przekształcone na mieszkania chronione lub wspomagane – dodaje Jerzy Jęczmienionka.

Mieszkania chronione i wspomagane służą osobom o szczególnych potrzebach. Ich mieszkańcy korzystają z różnorodnych usług wspierających. Są to m.in. usługi opiekuńcze, asystenckie, wspierające aktywność, w tym trening samodzielności. Obejmują też pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne oraz integrację osoby ze społecznością lokalną. Projekt związany z zakupem lokali mieszkalnych zakończy się 31 grudnia 2023 r.

Sprawdź co w najnowszym wydaniu

Pobierz wersję PDF

Kosmiczna przygoda

Marzysz o tym, by Twoje rozwiązania były wykorzystane na pokładzie satelity? Zgłoś się na Hackathon NASA Space Apps Challenge, który 7 i 8 października br. odbędzie się w Stalowej Woli!

czytaj więcej

Krew na wagę złota

Korzystając z unijnej dotacji, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie wprowadziło rozwiązania, które usprawniają jego pracę i oferują nowe możliwości

czytaj więcej

Podnośmy kwalifikacje!

Powinniśmy częściej uaktualniać swoją wiedzę i umiejętności. Takie są wymagania zmieniającego się świata. Właśnie na tę potrzebę zwraca uwagę Europejski Rok Umiejętności (European Year of Skills – EYS).

czytaj więcej
Skip to content