Magazyn informacyjny
o Funduszach Europejskich dla Podkarpacia

Mistrzostwa emocji

18 grudnia 2023 ABC beneficjenta

Konkursy są atrakcyjnym pomysłem na promocję Funduszy Europejskich. Przy ich organizacji można wykorzystać cały pakiet działań promocyjnych skierowany zarówno do uczestników, jak i obserwatorów. Najważniejsze jest jednak to, że rywalizacja wzbudza emocje.

Fundusze Europejskie i ich efekty są coraz bardziej widoczne. I bardzo dobrze. To za sprawą nowego podejścia Unii Europejskiej, która położyła większy nacisk na komunikację i promocję funduszy wydatkowanych w ramach polityki spójności. Ma to pomóc w podniesieniu świadomości na temat wymiernych korzyści dla mieszkańców, płynących ze wsparcia UE.

By wiedzieć więcej

Badanie Eurobarometru pokazuje, że odsetek mieszkańców mających świadomość tego, że w ich regionie realizowane są projekty finansowane przez UE wzrósł z 35 proc. w 2017 r. do 40 proc. w 2019 r. Spośród osób świadomych polityki regionalnej 81 proc. miało pozytywną opinię na temat wpływu inwestycji na region i gminę (w porównaniu z 78 proc. w 2017 r.). W Polsce ten odsetek jest najwyższy – 82 proc. mieszkańców naszego kraju słyszało, że projekty współfinansowane z UE zmieniają na korzyść nasze otoczenie. To dużo. Można nawet pomyśleć, że działania informacyjne i promocyjne są na tyle skuteczne, że nie warto dokładać dodatkowych starań. To nietrafiony wniosek. Chociaż statystyki pokazują pozytywną ewolucję we wskaźnikach, to nadal istnieją możliwości poprawy. Tak jak zachęcamy projektodawców do składania doskonalszych projektów i stosowania nowatorskich rozwiązań, tak samo na polu promocyjnym powinniśmy poszukiwać coraz lepszych i skuteczniejszych pomysłów. III edycja konkursu „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany” pokazała, że postęp jest możliwy.

Uwierz w swój sukces!

Do przeprowadzenia konkursów można zaangażować cały pakiet działań promocyjnych – media społecznościowe i tradycyjne, marketing bezpośredni, wydawnictwa, organizację wydarzeń. Umiejętnie użyte, mogą skutecznie budować pozytywny wizerunek Funduszy Europejskich oraz regionu.

Pierwszym warunkiem sukcesu jest przyciągnięcie tych projektodawców, którzy zrealizowali dobre i potrzebne przedsięwzięcia. O to trzeba się postarać. Podjęcie decyzji o udziale w konkursie, nawet jak zrobiliśmy coś wartościowego, nie jest automatyczne. Wpływ na to ma wiele czynników. Jednym z nich jest nasz rodzimy brak pewności siebie. W końcu od małego mówi nam się, że skromność jest pozytywną cechą charakteru. Na to nakłada się brak wiary, że jesteśmy w stanie spełnić wymagania i że nasze projekty są wystarczająco konkurencyjne. Udział w konkursie wymaga też zaangażowania czasu i ludzi. A to wyzwanie dla organizacji, które mają napięte harmonogramy lub ograniczone zasoby.

Z tymi przeszkodami muszą się zmagać organizatorzy. Nie ma lepszego sposobu niż bezpośrednie dotarcie do osób, które są odpowiedzialne za złożenie wniosku. Trzeba je przekonać, że wykonały dobrą robotę, którą warto się pochwalić. Pomaga w tym nie tylko siła perswazji, ale także silna marka i pozytywne skojarzenia z konkursem.

Znana marka budzi zaufanie

Organizatorem konkursu „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany” jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Jest to jednostka odpowiedzialna za realizację Funduszy Europejskich w regionie, co znacząco podnosi rangę tego przedsięwzięcia i pozytywnie wpływa na markę konkursu. Urząd Marszałkowski budował ją już od pierwszej edycji. Z myślą o tym stworzono logotyp, spójną identyfikację graficzną, stronę internetową z nazwą konkursu w domenie mistrzowskiezmiany.pl i wpadającą w ucho nazwę. „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany” zawiera w sobie słowo „zmiana”, która występuje także w tytule wydawanego od kilku lat przez Urząd Marszałkowski magazynu „Zobacz zmiany”. Zwycięzcy otrzymują tytuł „mistrza” (aktualnie w siedmiu kategoriach) i wchodzą do grona liderów pozytywnych przemian w regionie. W tym roku konkurs zbiegł się z zakończeniem realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Ogłaszając tegoroczną edycję, organizatorzy podkreślali jej podsumowujący charakter, a liczba nagrodzonych nawiązuje do  siedmiu udanych lat. Podczas uroczystości zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Mistrzowie otrzymują prestiżowe statuetki oraz albumy opisujące zwycięskie projekty.

Kluczowym elementem kształtującym silną markę jest proces oceny projektów, w którym uczestniczą eksperci z Urzędu Marszałkowskiego oraz specjaliści spoza instytucji. Dodatkowo, dziennikarz i fotograf odwiedzają beneficjentów, których projekty awansowały do finału. Wszystkie te składniki budują zaufanie, sugerując, że wysiłek i czas poświęcone na przygotowanie wniosku zostaną nagrodzone rzetelną i obiektywną oceną formularza.

Zwieńczeniem każdej edycji konkursu jest album ze zwycięskimi projektami. To ważny element pakietu promocyjnego.

Grywalizacja

Media społecznościowe (social media – SM) doskonale nadają się do  promocji projektów, ponieważ na wpisy o nominowanych reaguje wiele osób. Skutecznym sposobem dotarcia do szerokiej publiczności jest głosowanie internetowe. Tu również sprawdzają się SM. Swój głos na nominowane projekty oddają wszyscy, którzy po wejściu na stronę internetową konkursu odnajdą inwestycję, którą znają. Rywalizacja o laur internautów zawsze budzi emocje. Projektodawcy różnymi kanałami mobilizują mieszkańców do głosowania. Na koniec tworzy się czołówka najpopularniejszych projektów, która ściga się do ostatniej chwili. W tej edycji konkursu w połowie listopada można było dostrzec dużą aktywność na profilach mediów społecznościowych Gminy Białobrzegi i Gminy Zagórz (ostatecznie ta pierwsza zwyciężyła). Plebiscyt integruje społeczności i mobilizuje do działania.

Skuteczna komunikacja projektodawców z mieszkańcami przynosi efekty. Przypominają sobie oni o danym przedsięwzięciu, o jego pozytywnym wpływie na otoczenie, o staraniach samorządu, organizacji i firm, by zdobyć dotację i dobrze zrealizować projekt. Kiedy Kapituła wydaje swój werdykt, można zacząć promować wygranych. W lokalnej społeczności budzi się duma: „To jest nasz Mistrz, nasz bohater”. Splendoru dodają wywiady radiowe lub telewizyjne ze zwycięzcami. Przy okazji jeszcze skuteczniej propagowana jest rola Funduszy Europejskich w przemianach społecznych i gospodarczych małych ojczyzn i ich wpływ na rozwój całego regionu.

Konkursy na najlepsze projekty współfinansowane z funduszy UE to skuteczne narzędzie promocji dobrych praktyk. Przyczyniają się przy tym do pozytywnego postrzegania wsparcia z Unii Europejskiej.

Andrzej Szoszkiewicz

Sprawdź co w najnowszym wydaniu

Pobierz wersję PDF

Fundusze Europejskie są atrakcyjne

W ciągu 20 lat uczestnictwa w polityce spójności znacząco uprościliśmy i uatrakcyjniliśmy komunikację w obszarze funduszy unijnych.

czytaj więcej

Efekty są imponujące

8 grudnia podczas uroczystej gali, która odbyła się w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, doceniliśmy laureatów III edycji konkursu „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”.

czytaj więcej

Inkubator z misją

Działalność w Inkubatorze, wśród innych początkujących przedsiębiorców, udział w szkoleniach czy spotkaniach networkingowych ułatwia nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych.

czytaj więcej
Skip to content