Najlepiej wykorzystujemy środki unijne

mężczyzna w garniturze trzyma w rękach obrazek, na których w połpowie jest flaga unijna i flaga Polski

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 najlepiej ze wszystkich programów regionalnych wykorzystuje środki unijne. Tak wynika z danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z połowy października br.

Poziom wykorzystania środków, tzw. absorpcja alokacji, biorąc pod uwagę certyfikację wydatków przekazaną do Komisji Europejskiej w 2020 r., wynosi aż 60%! Oznacza to, że z 2,1 mld euro, które nam przyznano, rozliczono już z Komisją Europejską kwotę 1,3 mld euro.

– W 2020 roku osiągnęliśmy najwyższy wśród wszystkich programów regionalnych 15-procentowy przyrost poziomu wydatków certyfikowanych. Doceniamy zaangażowanie i wysiłek beneficjentów naszego Regionalnego Programu w skutecznej realizacji projektów. To tym ważniejsze, że dzieje się tak pomimo niesprzyjających warunków gospodarczych spowodowanych panującą pandemią – podkreśla marszałek Władysław Ortyl.

Certyfikacja wydatków to procedura polegająca na przesyłaniu do Komisji Europejskiej wniosków o płatność, w których deklarowane są wydatki poniesione i rozliczane przez beneficjentów konkretnych projektów.

– Sukces Podkarpacia w absorpcji środków unijnych nie jest dla mnie zaskoczeniem. To pierwsze miejsce jest efektem naszej ciężkiej codziennej pracy oraz aktywności beneficjentów. Jest takie powiedzenie, że „kto szybko daje, ten dwa razy daje” i ja się w pełni z nim zgadzam, starając się, aby tak właśnie było na Podkarpaciu. Każda zainwestowana w regionie złotówka ma przełożenie na miejsca pracy, lepsze drogi, bardziej nowoczesne szpitale, nowe przedszkola. Im szybciej pieniądze zaczynają pracować, tym szybciej przekładają się na standard naszego życia oraz napędzają rozwój. A przecież o to nam właśnie chodzi i to jest naszym najważniejszym celem – stwierdza marszałek Ortyl.