Magazyn informacyjny
o Funduszach Europejskich dla Podkarpacia

Dział: Nowe fundusze

Programy dla Ciebie

Masz pomysł na projekt? Zrealizujesz go dzięki dopasowanemu wsparciu z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Ale są także inne programy warte zainteresowania.

czytaj więcej

Wspólnymi siłami

Idea Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB) to pomysł oparty na trzech filarach: estetyce, zrównoważonym rozwoju i integracji.

czytaj więcej

Przyszłość zaczyna się dziś

Być może będzie to jedna z najbardziej wartościowych inwestycji sfinansowanych z Funduszy Europejskich na Podkarpaciu.

czytaj więcej

Zmieniamy perspektywę

Panele słoneczne i autobusy elektryczne. Przedszkola i kluby dla seniorów.

czytaj więcej

Zielony i przyjazny transport miejski

Zagadnienie zrównoważonej mobilności miejskiej stało się jednym z najważniejszych kierunków rozwoju miast. Chodzi o zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców, polegającą na zmniejszeniu popytu na podróże realizowane transportem indywidualnym na rzecz zwiększenia udziału środków transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego (rowerami, pieszo).

czytaj więcej

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Zarząd Województwa Podkarpackiego wysłał w marcu do negocjacji z Komisją Europejską projekt nowego programu regionalnego (w skrócie FEP 2021-2027). Prace nad jego przygotowaniem rozpoczęły się w 2019 r., a ostateczny kształt (wersja 3.0) został opracowany po szczegółowej analizie spostrzeżeń i wykorzystaniu uwag zebranych podczas konsultacji społecznych.

czytaj więcej

Europejski Zielony Ład

Naukowcy nie pozostawiają wątpliwości – zmiany klimatyczne spowodowane działalnością człowieka zagrażają istnieniu nie tylko milionów gatunków roślin i zwierząt, ale sprawiają, że życie ludzi na coraz większych obszarach globu staje się trudniejsze.

czytaj więcej

REACT-UE – odpowiedź na kryzys

Państwa członkowskie UE będą mogły wkrótce korzystać ze środków w ramach instrumentu „Wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytorium Europy” (REACT-EU). To element pakietu określanego jako „Plan odbudowy dla Europy”, czyli NextGenerationEU.

czytaj więcej

Pakiet na kryzys

Komisja Europejska opublikowała projekt budżetu na lata 2021-2027 w 2018 roku. Świat był wtedy w innej sytuacji niż dziś. Dwa lata później recesja wywołana pandemią COVID-19 zmusiła europejskich przywódców do odważnych decyzji. Koszty walki z chorobą i konieczność wsparcia gospodarek wymagają szybkich działań i większych pieniędzy. 

czytaj więcej
Skip to content