Magazyn informacyjny
o Funduszach Europejskich dla Podkarpacia

Piękny Wschód

28 czerwca 2024 ABC beneficjenta

Mężczyzna w garniturze. Prawa dłoń w geście OK. W lewej dłoni jutowy worek z namalowanym znakiem euro. Z worka wystają banknoty euro.

Zrównoważona turystyka, mobilność miejska i odporność na zmiany klimatu. Region lepiej skomunikowany z resztą kraju, bardziej konkurencyjne firmy i stabilne dostawy zielonej energii. Sprawdź, jak w te obszary możemy inwestować z programu ponadregionalnego dostępnego dla województw Polski Wschodniej.

Jego celem jest wyrównanie szans regionów słabiej rozwiniętych w stosunku do pozostałej części kraju. Jest dostępny dla sześciu województw, w tym dla Podkarpacia. Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) ma budżet w wysokości 2,65 mld euro na lata 2021-2027. Po te pieniądze już sięgają przedsiębiorstwa, samorządy czy organizacje pozarządowe. Ty też możesz z nich skorzystać.

Na rozwój biznesu

Program pomaga w zwiększeniu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które działają m.in. na Podkarpaciu. Firmy mogą korzystać ze wsparcia na rozwój wzornictwa, gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz automatyzację i robotyzację MŚP. Ponadto w ramach systemu Platform startowych FEPW finansuje tworzenie innowacyjnych start-upów .

Podkarpacie to pod względem przyrodniczym i krajobrazowym jeden z najpiękniejszych regionów Polski. Turystyka jest ważną gałęzią gospodarki województwa. FEPW oferuje pożyczki dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy działają w branży turystycznej lub okołoturystycznej (więcej o pożyczkach).

Kto może wnioskować o dofinansowanie z FEPW

  • firmy (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym start-upy)
  • ośrodki innowacji
  • operatorzy systemów dystrybucji energii
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • parki narodowe
  • PKP PLK SA i PKP SA
  • organizacje pozarządowe

Zobacz ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie projektów

Zielone miasta

Dla miast i otaczających je miejscowości szczególnie ważne jest dofinansowanie na tworzenie i rozbudowę systemów zrównoważonej mobilności. W tym obszarze istotne znaczenie mają rozwiązania, które łączą ruch pieszy i rowerowy z niskoemisyjnym transportem publicznym – miejskim i dalekobieżnym. Tak zorganizowany transport pozwoli mieszkańcom na wygodniejsze dojazdy do szkoły i pracy. Stanowi też alternatywę dla samochodów osobowych, co powinno się przełożyć na odkorkowanie miast, spadek emisji spalin i ograniczenie hałasu.

Program wspiera ekologiczne inwestycje także poza transportem. Miasta będą się łatwiej dostosowywać do zmian klimatu, tworząc na swych obszarach parki, łąki czy stawy i oczka wodne, czyli tzw. zieloną i niebieską infrastrukturę. W czasie upałów będzie to zapobiegać powstawaniu wysp gorąca, a podczas nawałnic ograniczy możliwość podtopień. Przy okazji powstaną nowe przestrzenie rekreacji, a więcej obszarów z roślinnością pozwoli na dłużej zatrzymywać wodę w środowisku (mała retencja).

Przyroda i bioróżnorodność

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej finansują działania ukierunkowane na czynną ochronę przyrody i różnorodności biologicznej na obszarach Natura 2000. Wsparcie otrzymują projekty, które likwidują bariery w przemieszczaniu się zwierząt. Potrzebne jest łączenie rozdrobnionych kompleksów leśnych, co pozytywnie wpłynie na krajobraz regionów. Program zmierza do zmniejszania negatywnego oddziaływania na ekosystemy poprzez uporządkowanie ruchu turystycznego w parkach narodowych.

Działania FEPW przyczyniają się także do wzrostu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców regionu. Przybędzie m.in. ścieżek edukacyjnych, wystaw przyrodniczych i punktów informacji.

Wykres kołowy pokazujący wsparcie z FEPW w podziale na obszary w mln euro. Każdy obszar ma inny kolor. Koleje 690, Przedsiębiorczość 500, Drogi wojewódzkie 430, Niskoemisyjna mobilność miejska 420, Adaptacja miast do zmian klimatu 255, Zrównoważona turystyka140, Energia 120, Bioróżnorodność 55.

Turystyka zrównoważona

Jak wykorzystać walory przyrodnicze i kulturowe makroregionu Polski Wschodniej? Przede wszystkim bez szkody dla środowiska. Program wspiera inwestycje w tworzenie spójnych produktów turystycznych, takich jak szlaki historyczne, kulturowe, przyrodnicze czy krajobrazowe. Powinny być one powiązane z rozwojem tras rowerowych oraz infrastruktury na potrzeby turystyki kajakowej i kamperowej. W związku z tym będą powstawać nowe firmy i miejsca pracy. Wzmocnienie sektora usług wpłynie na wzrost jakości oferty na szlaku i pozwoli przyciągnąć różne grupy turystów.

Energia, drogi i koleje

Operatorzy systemu dystrybucji energii mogą się starać o wsparcie na inwestycje w linie napowietrzne i kablowe, stacje, rozdzielnie i transformatory. Będą mogli rozwijać automatykę, systemy komunikacji oraz IT. Są to elementy, które pozwalają budować inteligentne sieci energetyczne typu smart grid. Umożliwią one sprawne podłączanie rozproszonych odnawialnych źródeł energii i zapewnią większą stabilność dostaw prądu.

Dzięki pieniądzom z FEPW kontynuowane są inwestycje w zakresie połączeń z siecią TEN-T oraz zrównoważonego transportu (np. terminale intermodalne, węzły kolejowe). Nadal wsparcie można uzyskać na budowę lub przebudowę obwodnic oraz inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu. Program dofinansowuje też budowę infrastruktury ładowania i tankowania (np. wodór) samochodów elektrycznych.

W obszarze transportu kolejowego inwestycje pomogą unowocześnić infrastrukturę obsługi podróżnych, np. przystanki i dworce kolejowe. Wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz integrację z innymi rodzajami transportu zbiorowego. Projekty będą realizowane na odcinkach linii kolejowych, które zwiększają dostępność makroregionu.

Opracował: Jerzy Gontarz

Sprawdź co w najnowszym wydaniu

Pobierz wersję PDF

Dobry początek to połowa sukcesu

Na jakim etapie jesteśmy po 500 dniach realizacji programu? O tym mówi Wojciech Magnowski, dyrektor Zarządzania RPO w Urzędzie Marszałkowskim.

czytaj więcej

Zawsze gotowi

Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Raniżowie za unijne pieniądze wzbogaci swoje wyposażenie.

czytaj więcej

Koleją do gwiazd

Stacja kolejowa Basznia? A może wieża ciśnień w Tymcach? Sprawdź, co warto zobaczyć podczas wakacji!

czytaj więcej

Wybierz kolej

W styczniu 2021 r. Podkarpackie dołączyło do grona polskich regionów, po których można podróżować koleją aglomeracyjną.

czytaj więcej

Innowatorzy na start!

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej finansują kolejną edycję programu „Platformy startowe dla nowych pomysłów”.

czytaj więcej

Niezwykły koncert

Ten koncert był jednym z wielu wydarzeń organizowanych w regionie z okazji 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Turystyka na Roztoczu

Umowa partnerstwa podpisana przez trzy samorządy sprawi, że nowe atrakcje turystyczne przyciągną turystów i stworzą miejsca pracy.

czytaj więcej

Na ratunek

Gdy w Bieszczadach wybuchł pożar, w walkę z żywiołem zaangażowały się Straż Pożarna, Straż Graniczna i Grupa Bieszczadzkiej GOPR.

czytaj więcej
Skip to content