Magazyn informacyjny
o Funduszach Europejskich dla Podkarpacia

Pokaż, że robisz to dzięki Unii

28 kwietnia 2024 ABC beneficjenta

Podpisując umowę o dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich, zobowiązujesz się do zrealizowania działań informacyjnych i promocyjnych. Możesz spać spokojnie, gdy rzetelnie spełnisz wymagane minimum.

Ale czy te obowiązki to tylko formalność? Spójrzmy na to z szerszej perspektywy. To również szansa na budowanie zaufania do Twoich pomysłów i okazja do wykorzystania Funduszy Europejskich.

Realizując projekty europejskie, stajesz się nie tylko beneficjentem dotacji, lecz także partnerem w promowaniu wartości i osiągnięć Unii Europejskiej, do której Polska należy od 20 lat. A więc naszych wspólnych osiągnięć ostatnich dwóch dekad.

Informując o swoim przedsięwzięciu, przyczyniasz się do przejrzystości i widoczności działań finansowanych przez UE. Przekłada się to na lepsze zrozumienie roli Unii, ale również na pozytywną reputację instytucji krajowych, regionalnych oraz Twoją. Wspólne informowanie o osiągnięciach stanowi kluczowy element zasad zarządzania, szczególnie w obszarze polityki spójności.

Dlatego warto spojrzeć na te obowiązki jak na szansę, by budować zaufanie do Ciebie i Twojego zespołu. I szerzej – na pokazywanie, jak Unia Europejska i państwa członkowskie wspólnie przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego.

O czym musimy pamiętać

Jest kilka elementów z zakresu informacji, o których musisz pamiętać, żeby prawidłowo zrealizować projekt. Nie są one trudne i opisano je szczegółowo na stronach internetowych i w podręcznikach. Najważniejsze źródła tych informacji znajdziesz na końcu tego artykułu. Wymieńmy kluczowe kwestie.

Znak Unii Europejskiej

W obecnej perspektywie finansowej Unia postawiła na pokazywanie naszych dokonań przy jej udziale finansowym, na poziomie regionalnym i lokalnym. Wszyscy beneficjenci, instytucje zarządzające i partnerzy wdrażający finansowanie UE muszą używać symbolu UE w swojej komunikacji. Reasumując: pokaż, że robisz to dzięki Unii!

Znak Unii Europejskiej, czyli niebieska flaga z 12 złotymi gwiazdami, powinien być umieszczony w widocznym miejscu na wszystkich materiałach informacyjnych. Napis „Finansowane przez Unię Europejską” lub „Współfinansowane przez Unię Europejską” należy w całości umieścić obok znaku.

Ciekawa historia

Symbolem Unii Europejskiej jest flaga europejska. Krąg złotych gwiazd symbolizuje solidarność i harmonię między narodami Europy. Liczba gwiazd nie ma nic wspólnego z liczbą państw członkowskich. Gwiazd jest 12, ponieważ ta liczba jest tradycyjnie symbolem doskonałości, kompletności i jedności. Dlatego flaga pozostaje niezmieniona bez względu na rozszerzenia UE.

Powstała pod koniec lat 40. XX w. i od 1955 r. jest godłem Rady Europy. Organizacja z siedzibą w Strasburgu od początku dążyła, aby inne instytucje europejskie przyjęły ten sam symbol w celu wzmocnienia idei solidarności między różnymi organizacjami w zjednoczonej i demokratycznej Europie. Wspólnoty Europejskie podjęły tę inicjatywę i po uzyskaniu zgody Rady Europy używają jej od początku 1986 r.

Oznaczenie dokumentów i działań informacyjnych i promocyjnych

Wszystkie działania projektowe oraz dokumenty związane z jego realizacją, które podajesz do wiadomości publicznej lub przeznaczasz dla uczestników projektów, muszą być odpowiednio oznaczone.

Jeśli realizujesz projekt finansowany przez program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, oznaczenie musi zawierać określone znaki w takiej kolejności:

Oznaczenie miejsca projektu

Gdy tylko rozpocznie się fizyczna realizacja projektu, jesteś zobowiązany do umieszczenia w miejscu jego realizacji tablicy informacyjnej, jeśli całkowity koszt realizacji przekracza:

 • 500 000 euro (przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności);
 • 100 000 euro (przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus)[1].

Oto wzór tablicy dla naszego programu regionalnego:


[1] Szczegółowe zasady dot. obowiązku stosowania tablic informacyjnych znajdziesz w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta FE na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”, str. 19-25. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (funduszeeuropejskie.gov.pl)

W przypadku projektu innego niż te, o których mowa powyżej, powinieneś umieścić w miejscu, w którym jest on realizowany, co najmniej jeden plakat o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektroniczny wyświetlacz, podkreślający fakt otrzymania dofinansowania z UE.

Zarówno tablice, jak i plakaty muszą być przygotowane zgodnie z Księgą Tożsamości Wizualnej marki FE na lata 2021-2027 i znajdować się w miejscu dobrze widocznym.

Oznaczenie sprzętu i wyposażenia

Jeśli w ramach projektu zakupiłeś wyposażenie, sprzęt czy środki transportu, umieść na nich widoczne naklejki.

Oto wzory:

Informacje na stronie internetowej i w mediach społecznościowych

Jeśli posiadasz oficjalną stronę internetową lub konto w mediach społecznościowych, musisz tam zamieścić opis projektu, który zawiera:

 • tytuł projektu lub jego skróconą nazwę (maksymalnie 150 znaków)
 • podkreślenie faktu otrzymania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej poprzez zamieszczenie zestawu znaków: Funduszy Europejskich, barw Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej
 • charakterystykę zadań, działań, które będą realizowane w projekcie
 • informację, do kogo projekt jest skierowany i kto z niego skorzysta
 • cel lub cele przedsięwzięcia
 • efekty
 • wartość
 • wysokość wkładu z Funduszy Europejskich
 • hasztagi: #FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie.

UWAGA! Jeśli nie posiadasz konta w mediach społecznościowych – musisz je założyć, aby tam zamieścić opis swojego projektu.

Informacja, promocja, a może komunikacja?

Jeśli uważasz, że niezbędne minimum informacyjne to dla Ciebie za mało, zastanów się nad szerszą promocją, a nawet bardziej złożonymi działaniami w zakresie komunikacji. Choć te pojęcia mogą wydawać się zbliżone, w rzeczywistości każde z nich pełni różne funkcje w kontekście obowiązków związanych z Funduszami Europejskimi.

Informowanie polega na dostarczaniu rzetelnych informacji o projekcie, jego celach, działaniach i wynikach. Głównym celem informowania jest zapewnienie przejrzystości i jasności dotyczącej wykorzystania Funduszy Europejskich. Beneficjenci mają obowiązek powiadamiać opinię publiczną, zainteresowane strony oraz właściwe władze o postępach i wpływie Funduszy Europejskich. Te komunikaty mogą obejmować raporty, statystyki oraz inne istotne dane.

Promowanie wykracza poza zwykłe przekazywanie informacji i ma na celu podkreślenie pozytywnych aspektów i korzyści wynikających z projektu. Beneficjenci akcentują osiągnięcia, sukcesy oraz wpływ na życie mieszkańców. Promocja może obejmować prezentację historii sukcesu, opinie osób korzystających z efektów, podkreślanie innowacyjnych rozwiązań oraz korzyści dla mieszkańców.

Skuteczna komunikacja to docieranie do odbiorców, słuchanie ich opinii, wyjaśnianie i rozwiązywanie problemów oraz budowanie relacji. Przykładem może być chociażby projekt rewitalizacyjny, w dodatku obejmujący działania związane z ochroną klimatu. To trudna tematyka, która wręcz wymaga spotkań, dyskusji i tłumaczenia. Działania komunikacyjne mogą obejmować organizowanie warsztatów prowadzonych przez ekspertów i forów dyskusyjnych, wyjazdów studyjnych czy obsługiwanie dedykowanego adresu e-mail dla zapytań związanych z przedsięwzięciem.

Realizujesz interesujące przedsięwzięcie, które może posłużyć za dobrą praktykę? Zachęcamy do podjęcia szerszych działań promocyjnych i komunikacyjnych. Będzie to z korzyścią dla Ciebie i innych. Możesz omówić plany w tym zakresie z pracownikami Oddziału Promocji Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego.

Projekty strategiczne

Jeśli przedsięwzięcie ma znaczenie strategiczne lub jego łączny koszt przekracza 10 mln euro, jesteś zobowiązany do zorganizowania wydarzenia lub działania informacyjno-promocyjnego (np. konferencji prasowej, wydarzenia promocyjnego, prezentacji na targach branżowych) w ważnym momencie realizacji projektu, np. na otwarcie lub zakończenie.

5 najważniejszych źródeł wiedzy na temat informacji, promocji i komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027

Promocja projektów dla beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Znajdziesz tutaj wszystkie najważniejsze informacje i materiały do pobrania, w tym: zestawy znaków graficznych, wzory tablic, plakatów i naklejek informacyjnych, instrukcje dotyczące zasad informowania o projekcie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Portal Funduszy Europejskich Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego

Tutaj zapoznasz się z najważniejszymi informacjami na temat zasad komunikacji marki Fundusze Europejskie 2021-2027. Znajdziesz tu m.in. strategie komunikacji dla poszczególnych programów krajowych.

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji

Jeśli wolisz informacje w formie skondensowanej i atrakcyjnie ilustrowanej publikacji, to jest źródło dla Ciebie!

Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021- 2027

Księga zawiera szczegółowe zasady stosowania marki Fundusze Europejskie, w tym informacje na temat barw, typografii, ikon i konstrukcji layoutów.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Od tego wszystko się zaczęło. W artykułach 46-50 i załączniku IX znajdziesz podstawowe wytyczne dotyczące widoczności, przejrzystości i komunikowaniu o funduszach UE.

Obejrzyj film:
Zasady promocji projektu – YouTube

Andrzej Szoszkiewicz

Sprawdź co w najnowszym wydaniu

Pobierz wersję PDF

Nasz wspólny sukces

Marszałek Władysław Ortyl opowiada, jak Podkarpacie zmieniło się przez 20 lat obecności Polski w UE.

czytaj więcej

Jak to było i jak jest

Od 2004 r. do dziś w kolejnych programach regionalnych zrealizowaliśmy 18 tys. projektów! To inwestycje nie tylko w drogi, budynki i sprzęty. Postawiliśmy też na umiejętności i kompetencje ludzi.

czytaj więcej

Fenomen społecznej Dębicy

Jest tu duża oferta dla osób z niepełnosprawnością oraz dla seniorów. Dębica przełamuje społeczne schematy. I pokazuje, że najważniejsze to chcieć.

czytaj więcej

Przejrzyste i efektywne zamówienia

Sprawdź, jakie zasady i przepisy prawa obowiązują Cię podczas dokonywania zakupów w ramach projektu.

czytaj więcej

Stwórz z nami mapę atrakcji!

Zapraszamy do tworzenia mapy atrakcji. Obejmie ona wydarzenia w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich (10-11 maja), a także pozostałe imprezy związane z obchodami 20-lecia członkostwa Polski w UE.

czytaj więcej

Wyróżnij się!

Komisja Europejska po raz kolejny zaprasza do udziału w konkursie REGIOSTARS 2024. Rywalizować w nim będą najciekawsze projekty zrealizowane ze wsparciem z Funduszy Europejskich.

czytaj więcej

Tak zdecydowaliśmy!

Polska musiała spełnić wiele warunków, aby wstąpić w szereg państw członkowskich.

czytaj więcej
Skip to content