Pomoc unijna do walki z COVID-19

na tle żółtych karetek pogotowia ustawioni są do zdjecia ratownicy oraz urzędnicy

Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” przeznaczył 50 mln zł na zakupy medyczne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W kwietniu do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie trafiło 7 samochodów do przewozu próbek, dzięki którym możliwa jest szybsza weryfikacja pacjentów z podejrzeniem zarażenia wirusem. Samochody te przekazane zostały do Przemyśla, Jarosławia, Łańcuta, Dębicy, Mielca, Sanoka i Jasła, czyli tam, gdzie funkcjonują oddziały zakaźne.

W maju kupiono zaś 5 ambulansów transportowych typu A1 z noszami i fotelem kardiologicznym, które służą do transportu pacjentów i pobierania wymazów. Trafiły one do stacji pogotowia w Rzeszowie, Przemyślu, Mielcu, Sanoku i Krośnie. Każdy z pojazdów kosztował ponad 150 tys. zł.

Natomiast w lipcu za ok. 7 mln zł kupiono kolejne 10 nowoczesnych ambulansów. Trafią one do pięciu stacji pogotowia: Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku, Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu oraz Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.

Karetki mają na wyposażeniu m.in.: profesjonalne nosze, defibrylatory, respiratory, urządzenia do kompresji klatki piersiowej, pompy infuzyjne, ssaki, krzesła transportowo-płozowe, plecaki ratownicze, deski do transportu pacjenta, laryngoskopy. Również w lipcu na Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka w Wojewódzkim Szpitalu im. św. Ojca Pio w Przemyślu trafiły kardiomonitory neonatologiczne, wirówki medyczne oraz komora laminarna. Zakupu dokonano w celu umożliwienia diagnozowania COVID-19 oraz spełnienia wymagań ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.