Magazyn informacyjny
o Funduszach Europejskich dla Podkarpacia

Poznajcie nominowanych w konkursie!

1 lipca 2021 Aktualności

baner z napisem poznajcie nominowanych

Znamy już projekty nominowane w konkursie „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”. Dzięki nim zobaczymy, jak przy wsparciu z Funduszy Europejskich rozwija się nasze województwo.

Po przeanalizowaniu wszystkich zakończonych projektów zrealizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 Kapituła zaprosiła 65 projektodawców do udziału w konkursie. 45 spośród nich przesłało swoje zgłoszenia. Kapituła pod przewodnictwem Wioletty Rejman, dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej, oceniła przekazane zgłoszenia. W pierwszej kolejności członkowie jury indywidualnie oceniali projekty. Po zsumowaniu punktów powstała lista rankingowa, która ułatwiła pracę podczas pierwszego spotkania Kapituły 24 czerwca br. Niemniej ze względu na wyrównaną stawkę wybór nie był łatwy.

W wyniku obrad Kapituła nominowała 25 projektów zrealizowanych przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (po pięć w każdej kategorii konkursowej). Teraz beneficjenci mają czas na zaprezentowanie efektów. Po przeprowadzeniu wizyt u nominowanych, zebraniu materiału fotoreporterskiego i przygotowaniu raportu Kapituła wskaże zwycięzców w każdej kategorii. Swojego „Mistrza” wybiorą też internauci, którzy będą mogli głosować na swoich faworytów na początku września.

Wszystkim nominowanym gratulujemy, a pozostałym dziękujemy za czas poświęcony na przygotowanie zgłoszeń i udział w konkursie! Wasz wysiłek sprawił, że Kapituła miała trudne zadanie. To także potwierdzenie, że Fundusze Europejskie są dobrze wykorzystywane, a projekty przemyślane i realizowane z dużą starannością.

Przedsięwzięcia nominowane w danej kategorii zostały ułożone w porządku alfabetycznym:

Kategoria – inteligentny region

 • Budowa nowego zakładu do produkcji innowacyjnych narzędzi monolitycznych dla przemysłu lotniczego

Zgłaszający: SEGER Cutting Tools Ozga Mikuszewski Spółka Jawna

 • Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu będącego rezultatem przeprowadzonych prac B+R

Zgłaszający: M. Pelczar Chocolatier Anna Pelczar

 • Wdrożenie do produkcji hydrantów przeciwpożarowych z unikatową konstrukcją węzła uszczelniająco-odwadniającego w zaworze zamykającym będącą wynikiem prac B+R w Fabryce Armatur JAFAR SA

Zgłaszający: Fabryka Armatur JAFAR SA

 • Wdrożenie produkcji nowej generacji odkurzaczy z zastosowaniem nowatorskiego systemu filtracji

Zgłaszający: MasterProfi Sp. z o.o.

 • Żywność dla przyszłości – innowacje w zgodzie z Naturą

Zgłaszający: Vianat Sp. z o.o.

Kategoria – zielony region

 •  Multibusbarowy, semielastyczny moduł fotowoltaiczny (PVBB+)

Zgłaszający: ML System SA

 • Rekultywacja Gminnego Wysypiska Odpadów w Zaklikowie

Zgłaszający: Gmina Zaklików

 • Rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 w Tarnobrzegu

Zgłaszający: Gmina Tarnobrzeg

 • Wdrożenie nowego produktu turystycznego przez Biuro Podróży Dzikie Bieszczady Jakub Wałachowski

Zgłaszający: Biuro Podróży Dzikie Bieszczady Jakub Wałachowski

 • Wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie seryjnej produkcji hybrydowego układu do odzysku ciepła odpadowego

Zgłaszający: Szel-Tech Grzegorz Szeliga

Kategoria – kreatywny region

 •  Jarosław Magiczne Miasto

Zgłaszający: Gmina Miejska Jarosław

 • Poprawa infrastruktury dydaktycznej w gminie Radomyśl Wielki

Zgłaszający: Gmina Radomyśl Wielki

 • Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu

Zgłaszający: Gmina Miejska Mielec

 • Wykorzystanie potencjału endogenicznego gminy Dębica poprzez budowę urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Latoszynie – miejsce muzykoterapii

Zgłaszający: Gmina Dębica

 • Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej

Zgłaszający: Powiat Ropczycko-Sędziszowski

 

Kategoria – przyjazny region

 •  Budowa Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym

Zgłaszający: Gmina Grodzisko Dolne

 • Droga do Zmian – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu kolbuszowskiego w ramach Centrum Integracji Społecznej

Zgłaszający: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”

 • Trening czyni mistrza

Zgłaszający: Stowarzyszenie „Dobry dom”

 • Zuzia – utworzenie w Strzyżowie i Boguchwale przedszkoli specjalnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu

Zgłaszający: Grupa MPD Sp. z o.o.

 • Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie gminy i miasta Rudnik nad Sanem – budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego – etap I

Zgłaszający: Gmina i MiastoRudnik nad Sanem

 

Kategoria – bezpieczny region

 •  Prace B+R nad opracowaniem ekspertowego systemu do analizy danych pozyskanych z tkanek raka piersi metodą obrazowania przy użyciu magnetycznego rezonansu jądrowego

Zgłaszający: SoftSystem Sp. z o.o.

 • Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna

Zgłaszający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

 • Rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szpitala powiatowego oraz doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

Zgłaszający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

 • Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych

Zgłaszający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

 • Rozbudowa szpitala o oddział anestezjologii i intensywnej terapii i blok operacyjny oraz pozostałych oddziałów

Zgłaszający: Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o.

Sprawdź co w najnowszym wydaniu

Pobierz wersję PDF

Fundusze Europejskie są atrakcyjne

W ciągu 20 lat uczestnictwa w polityce spójności znacząco uprościliśmy i uatrakcyjniliśmy komunikację w obszarze funduszy unijnych.

czytaj więcej

Mistrzostwa emocji

Konkursy na najlepsze projekty współfinansowane z funduszy UE to skuteczne narzędzie promocji dobrych praktyk. Przyczyniają się do pozytywnego postrzegania wsparcia z Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Efekty są imponujące

8 grudnia podczas uroczystej gali, która odbyła się w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, doceniliśmy laureatów III edycji konkursu „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”.

czytaj więcej
Skip to content