Program dla ozdrowieńców

marszałek Władysław Ortyl na konferencji zorganizowanej przed Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina

Samorząd województwa w najbliższych trzech latach planuje wydać co najmniej 40 mln zł na „Program przeciwdziałania skutkom choroby COVID-19 w województwie podkarpackim”. 12 maja br. list intencyjny w tej sprawie podpisali: Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, dr Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, prof. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, oraz dr Adam Sidor, wojewódzki inspektor sanitarny.

Założeniem programu jest opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć, które wesprą ozdrowieńców (osoby, które wyzdrowiały po zarażeniu koronawirusem), zwłaszcza w powrocie na rynek pracy. Będzie to możliwe dzięki monitorowaniu stanu zdrowia, leczeniu oraz rehabilitacji. W ramach programu zostanie przeprowadzony projekt systemowy o charakterze badawczo-epidemiologicznym, w którego realizację zaangażowane będą takie podmioty, jak Uniwersytet Rzeszowski, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie (w szczególności Klinika Hematologii i Podkarpackie Centrum Chorób Płuc oraz kliniki pediatryczne), Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o., „Uzdrowisko Rymanów” SA, a także Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Projekt pozwoli na zakup testów, niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla rzeszowskich szpitali. Jego częścią ma być prowadzenie badań dorosłych i dzieci od trzech do pięciu lat, utworzenie banku próbek materiału biologicznego oraz rozszerzenie działalności banku osocza. Elementem tego projektu będą również szkolenia dla kadry medycznej oraz działania terapeutyczno-rehabilitacyjne.

Z kolei w ramach projektu inwestycyjnego w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc, prowadzonym przez Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina, od 1 lipca br. działa wysokospecjalistyczna poradnia dla ozdrowieńców. Ma tu także powstać oddział rehabilitacji stacjonarnej oraz izba przyjęć pozwalająca zachować procedury sprzyjające walce z epidemią COVID-19. Program będzie realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020 oraz środkom z kolejnej perspektywy finansowej UE.