Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

biało-czerwona strzałka skierowana na wschód jako drogowskaz

Nawet 12 mln zł może trafić do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora turystyki w województwie podkarpackim. To kolejna transza środków uruchomiona w programie Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. Firmy mogą przeznaczyć otrzymane środki m.in. na budowę, remont i rozbudowę obiektów noclegowych, gastronomicznych, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, uzdrowiskowej, kulturalnej i rozrywkowej, transport turystyczny, organizację i pośrednictwo turystyczne. O pożyczki mogą się starać również rękodzielnicy i rzemieślnicy oraz przedsiębiorcy wytwarzający i sprzedający żywność ekologiczną, produkty tradycyjne i regionalne. Wartość pożyczki to 500 tys. zł, a maksymalny okres spłaty to 7 lat. Oprocentowanie wynosi 0,075%. Możliwe jest także skorzystanie z 12-miesięcznej karencji w spłacie oraz zmiennej wysokości rat. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

logotyp Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka