Magazyn informacyjny
o Funduszach Europejskich dla Podkarpacia

Razem promujemy fundusze

18 kwietnia 2023 Aktualności

Kolaż: na lewym zdjęciu widoczne są machające uśmiechnięte osoby, a na prawym uniesione wysoko ręce wielu osób.

Pierwsza edycja i od razu pełny sukces! Mowa oczywiście o konkursie „Fundusze Europejskie wokół nas”, który został zorganizowany w marcu 2023 r. dla beneficjentów funduszy unijnych.

Jak ciekawie rozpowszechniać informacje o zrealizowanym projekcie? Pomysłowość beneficjentów z Podkarpackiego nie zna granic. Zaproponowano wiele ciekawych form: od pikników przez przegląd twórczości kabaretowej seniorów po… turniej e-sport.

W ramach konkursu złożono 39 wniosków na łączną kwotę 1 690 750 zł. Ocenę formalną pozytywnie przeszły 34 z nich. Zgodnie z regulaminem nie przyznano wsparcia zadaniom, które w ocenie merytorycznej uzyskały mniej niż 60 punktów. Ostatecznie wybrano 28 działań promocyjnych na łączną kwotę 1 mln zł.

Sprawdź co w najnowszym wydaniu

Pobierz wersję PDF

Sukces zależy od ludzi

Od wielu lat pracujemy w zespole, który nabył duże doświadczenie w pozyskiwaniu i sprawnym wydatkowaniu unijnych pieniędzy.

czytaj więcej

Wspólnymi siłami

Idea Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB) to pomysł oparty na trzech filarach: estetyce, zrównoważonym rozwoju i integracji.

czytaj więcej

Przyszłość zaczyna się dziś

Być może będzie to jedna z najbardziej wartościowych inwestycji sfinansowanych z Funduszy Europejskich na Podkarpaciu.

czytaj więcej
Skip to content