Redakcja

Smartlink Sp. z o.o.
ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań
e-mail: biuro@smartlink.pl
www.smartlink.pl

Redakcja: Iwona Gutowska (Smartlink)
Współpraca z redakcją: Joanna Skrzypek (UMWP)
Infografiki: Maciej Pachowicz
Korekta: Agata Rokita