Redakcja

Smartlink Sp. z o.o.
ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań
e-mail: biuro@smartlink.pl
www.smartlink.pl

Redakcja: Iwona Gutowska (Smartlink)
Współpraca z redakcją: Joanna Skrzypek (UMWP)
Infografiki: Maciej Pachowicz
Korekta: Agata Rokita

Magazyn jest wydawany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020