Magazyn informacyjny
o Funduszach Europejskich dla Podkarpacia

Dział: Rozmowa

Sukces zależy od ludzi

Od wielu lat pracujemy w zespole, który nabył duże doświadczenie w pozyskiwaniu i sprawnym wydatkowaniu unijnych pieniędzy.

czytaj więcej

Myślimy o przyszłości

Polityka spójności odgrywa ważną rolę w budowaniu europejskiej tożsamości i jest najbardziej namacalnym wyrazem europejskiej solidarności – mówi Angela Martinez Sarasola, dyrektor Wydziału do spraw Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

czytaj więcej

Odpowiedź na kryzys

Zarząd naszego województwa z przyznanej nam kwoty 35 mln euro aż 29 mln euro przeznaczył na projekty znajdujące się na listach rezerwowych, czyli już przygotowane do realizacji i czekające na przyznanie dofinansowania – mówi Grzegorz Bartnik, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania RPO w UMWP.

czytaj więcej

Zazielenianie miast

Krajowa Polityka Miejska 2030 szeroko uwzględnia zapisy „zielonych” zasad europejskich polityk rozwoju. Do kluczowych dokumentów w tym zakresie należy zaliczyć Europejski Zielony Ład – mówi Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

czytaj więcej

Gotowi do zmian

W tej perspektywie pula pieniędzy na programy regionalne zmalała o prawie 3 mld euro, lecz nie dotknęło to Podkarpacia – mówi Wojciech Magnowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w UMWP.

czytaj więcej

Nowe zadania i wyzwania

Komunikowanie o programie Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 będzie tak samo ważne jak programowanie czy realizowanie założeń programu – mówi Wioletta Rejman, dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w UMWP.

czytaj więcej

Boom na fotowoltaikę

Polska jest na etapie transformacji energetycznej, a powszechne i efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii będzie wpływało na naszą konkurencyjność i pomoże w osiągnięciu celów redukcji emisji CO2 – mówi Grzegorz Wisz, prezes Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej w Rzeszowie.

czytaj więcej

Efektywne planowanie

Zapisy w Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 stanowią dobrą podstawę do pracy nad nowym programem dla Podkarpacia na lata 2021-2027 – mówi dr Paweł Wais, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w UMWP. 

czytaj więcej

Nie przestajemy inwestować

Mam szczególną satysfakcję z realizacji projektów bezpośrednio wpływających na rozwój gospodarczy regionu. Podkarpaccy przedsiębiorcy stanęli na wysokości zadania i z łatwością wyczerpali pulę pieniędzy zarezerwowaną dla nich w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – mówi Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

czytaj więcej
Skip to content