Magazyn informacyjny
o Funduszach Europejskich dla Podkarpacia

Dział: Rozmowa

Gotowi do zmian

W tej perspektywie pula pieniędzy na programy regionalne zmalała o prawie 3 mld euro, lecz nie dotknęło to Podkarpacia – mówi Wojciech Magnowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w UMWP.

czytaj więcej

Nowe zadania i wyzwania

Komunikowanie o programie Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 będzie tak samo ważne jak programowanie czy realizowanie założeń programu – mówi Wioletta Rejman, dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w UMWP.

czytaj więcej

Boom na fotowoltaikę

Polska jest na etapie transformacji energetycznej, a powszechne i efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii będzie wpływało na naszą konkurencyjność i pomoże w osiągnięciu celów redukcji emisji CO2 – mówi Grzegorz Wisz, prezes Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej w Rzeszowie.

czytaj więcej

Efektywne planowanie

Zapisy w Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 stanowią dobrą podstawę do pracy nad nowym programem dla Podkarpacia na lata 2021-2027 – mówi dr Paweł Wais, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w UMWP. 

czytaj więcej

Nie przestajemy inwestować

Mam szczególną satysfakcję z realizacji projektów bezpośrednio wpływających na rozwój gospodarczy regionu. Podkarpaccy przedsiębiorcy stanęli na wysokości zadania i z łatwością wyczerpali pulę pieniędzy zarezerwowaną dla nich w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – mówi Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

czytaj więcej

Europejski standard

Przeprowadzona ewaluacja pokazała, że w ramach RPO WP wytyczne dla instytucji zarządzających i wdrażających fundusze unijne są przestrzegane i nie zauważono odstępstw od ich stosowania – mówi Tomasz Zieliński, zastępca dyrektora w Departamencie Zarządzania RPO w UMWP.

czytaj więcej

Coraz bardziej dostępni

Z roku na rok obserwujemy wzrost liczby pasażerów korzystających z regionalnych połączeń kolejowych – mówi Joanna Szozda, dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w UMWP.

czytaj więcej

Dostępny kapitał

Naturalną rolą instytucji, takich jak nasza, jest to, by zachęcać przedsiębiorców do inwestycji i rozwoju, oferując tańszą pożyczkę, dzięki czemu ryzyko będzie bardziej opłacalne – mówi Krzysztof Staszewski, prezes Zarządu Podkarpackiego Funduszu Rozwoju.

czytaj więcej

Między nauką a biznesem

Dzięki unijnemu wsparciu możemy na bieżąco reagować na pojawiające się potrzeby wypływające z dynamicznego rozwoju technologii, idących za tym zmian społecznych, a także podejmować się rozwiązywania problemów i wyzwań dotyczących naszego środowiska naturalnego i społecznego – mówi Jacek Kubrak, prezes Zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji. 

czytaj więcej
Skip to content