Szpital „płucny” w nowoczesnej odsłonie

Biała fasada budynku, na górze budynku, na szarym tle niebieskie litery tworzące napis: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1

Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc wkrótce przeniesie się z zabytkowego pałacu Jędrzejowiczów do nowego, pięciokondygnacyjnego budynku, w którym będą świetnie wyposażone oddziały i komfortowe pokoje dla pacjentów. Nowe skrzydło o powierzchni 6 tys. m² zostanie oddane do użytku w kwietniu tego roku.

Do szpitala „płucnego” kierowani są najciężej chorzy pacjenci z całego województwa. Placówka udziela pomocy w zakresie chorób układu oddechowego, w tym gruźlicy. Leczy też choroby cywilizacyjne, takie jak: nowotwory, przewlekła obturacyjna choroba płuc, obturacyjny bezdech senny, choroby alergiczne, oraz wykonuje usługi medyczne, m.in. diagnostykę w śródpiersiu na drodze małoinwazyjnej.

Nieremontowany od lat budynek, w którym do tej pory funkcjonowała Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc, od dawna nie spełniał współczesnych standardów. – Mieliśmy nawet po 5-6 łóżek w każdej sali. Trudno je było dostosować do wymogów sanitarnych, ponieważ budynek był pod opieką konserwatora zabytków – wyjaśnia dr nauk med. Wojciech Kądziołka, pełnomocnik dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie do spraw Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc. Nowa inwestycja była wręcz niezbędna.

Pawilon „D” dobudowano do istniejących obiektów Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc od strony ul. Lubelskiej. Na parterze znajdują się pomieszczenia oddziału Kliniki Pulmonologii i Chemioterapii (28 łóżek). Natomiast pierwsze i drugie piętro przystosowano do potrzeb pacjentów Kliniki Gruźlicy i Chorób Płuc wraz z pododdziałem zakaźnym (58 łóżek). – Zostanie tu również wydzielony pododdział spełniający wymogi izolacji powietrzno-pyłowej dla pacjentów z gruźlicą prątkującą, który od reszty pomieszczeń oddzielać będzie specjalna śluza – dodaje dr Kądziołka. Zastosowane w budynku nowoczesne rozwiązania budowlane wpłyną na bezpieczeństwo hospitalizowanych pacjentów i personelu. Jednym z nich jest m.in. wentylacja mechaniczna, ograniczona do poszczególnych pomieszczeń z zastosowaniem filtrów HEPA. – W ten sposób zapewnimy izolację powietrzno-kropelkową i pyłową, bez możliwości rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych – dopowiada dr Wojciech Kądziołka. Wszystkie sale są dwuosobowe z łazienką, klimatyzacją i sprzętem do tlenoterapii. Liczba miejsc na tych oddziałach nie wzrośnie w porównaniu do obecnego stanu. Wzrost przyniesie dopiero realizacja drugiego etapu tego projektu. 

Na trzecim piętrze budynku działa już Zakład Patomorfologii oraz Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej. – Dzięki najnowocześniejszej aparaturze znacznie przyspieszyliśmy diagnostykę. Wzrosła też jakość naszych badań, staliśmy się pod tym względem konkurencyjni – mówi dr Kądziołka. Projekt obejmował bowiem nie tylko budowę i zakup wyposażenia oddziałów, ale także sprzętu do laboratorium.

To nie koniec zmian. Na niskim parterze segmentu „D” jest najnowocześniejsza w Rzeszowie trzystrefowa Centralna Sterylizacja. – Nowoczesne wyposażenie w myjnie, takie jak dezynfektory, autoklawy parowe i niskotemperaturowe oraz urządzenia do kontroli procesu dekontaminacji, zapewniają walidację procesu dezynfekcji i sterylizacji narzędzi oraz sprzętu wielorazowego użytku – dopowiada dr Kądziołka. 

Nowy łącznik i prace remontowe

Realizację inwestycji podzielono na trzy etapy. W pierwszym powstał budynek „D” oraz część budynku „B” (łącznika). – W drugim rozebrana zostanie stara część budynku „B”, której fundamenty nie mają wymaganej nośności. W tym miejscu powstanie nowy budynek łączący szpital w całość – tłumaczy dr Kądziołka. Na niskim parterze nowego łącznika znajdzie się izba przyjęć, obecnie działająca w segmencie „A” budynku głównego. Wydzielone zostaną tu strefy dla osób bez objawów infekcji, z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby. Pozwoli to na ograniczenie oraz zapobieganie i przeciwdziałanie szerzeniu się chorób zakaźnych, takich jak np. COVID-19. Transport pacjentów z izby przyjęć do oddziałów będzie odbywał się wydzieloną windą, z pominięciem głównego traktu komunikacyjnego, co również ograniczy możliwość rozprzestrzeniania się zakażeń.

Remont pozostałych pomieszczeń szpitalnych to trzeci etap inwestycji. – Chcemy wyremontować Pracownię Bronchoskopii, Poradnię Gruźlicy i Chorób Płuc. Dzięki temu na trzecim piętrze ma być 6 łóżek dla pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym. Będziemy chcieli także podwoić liczbę miejsc na Intensywnej Terapii, gdzie mamy obecnie trzy stanowiska. Przede wszystkim jednak znajdzie się miejsce na wstawienie sprzętu niezbędnego do prawidłowej opieki nad pacjentem– tłumaczy dr Kądziołka.

Wsparcie dla ozdrowieńców

Pandemia Covid-19 przyniosła nowe wyzwania dla szpitala zajmującego się leczeniem chorób układu oddechowego. Jak potwierdziły badania, w wielu przypadkach koronawirus upośledza pracę płuc, wpływając wyniszczająco na organizm chorego. W odpowiedzi na te problemy w szpitalu uruchomiono poradnię leczenia powikłań SARS-CoV-2, która działa od lipca 2020 r. – Prowadzenie osób, które przeszły chorobę, przez ścieżkę rehabilitacji pozwala z jednej strony pomóc ozdrowieńcom, a z drugiej zdobyć wiedzę, czy nabyli oni odporność, na jak długi czas, jakie są skutki choroby. To jednocześnie troskliwa opieka będąca przedłużeniem leczenia z COVID-19 oraz nowatorskie badania, które dadzą wiedzę na temat tego, jakie skutki wywołuje ta nowa choroba – podkreślała Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, podczas konferencji prasowej towarzyszącej otwarciu poradni.

Kolejnym rozwiązaniem, które pozwoli na diagnostykę pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, jak również innych chorób układu oddechowego, będzie utworzony kompleks Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej z Pracownią Bronchoskopii pozwalającą na wykonanie bronchoskopii z ultrasonografią wewnątrzoskrzelową (EBUS-TBNA). Badania te skrócą pobyt pacjenta w strukturze poradni. Rozbudowane i spełniające wymogi reżimu sanitarnego pomieszczenia kompleksu poradni pozwolą na przyjęcie pacjentów z powikłaniami, m.in. po przebytej chorobie COVID-19.

Rozbudowa szpitala umożliwi też utworzenie nowego Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej, który jako pierwszy na Podkarpaciu przyjmie pacjentów z chorobami układu oddechowego i ozdrowieńców z Covid-19. Będą to zarówno osoby wymagające hospitalizacji, jak i leczone ambulatoryjnie.

Barbara Kozłowska

Beneficjent: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie
Projekt: Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją
Poddziałanie: 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Wartość projektu: 80 401 955,84 zł
Dofinansowanie z UE: 59 259 403,99 zł