Wspierając środowisko

wysokowydajna linia do recyklingu tworzyw sztucznych

Dynamicznie rozwijająca się gospodarka zmusza firmy do ciągłego poszukiwania nowych form działania przynoszących korzyści finansowe. Te przez lata były wyznacznikiem sukcesu, a koszty, jakie ponosiło przy tym środowisko naturalne, postrzegano jako mniej istotne. W końcu proces degradacji otoczenia w wyniku działalności człowieka oraz znaczne zubożenie zasobów naturalnych zmusiły ludzkość do wypracowania kompromisu. 

O negatywnych skutkach zanieczyszczenia środowiska nie trzeba już chyba nikogo przekonywać. Zmianę świadomości widać chociażby w naszym nastawieniu i działaniach. Z większą uwagą segregujemy odpady, oszczędzamy energię elektryczną i wodę. Na dachach domów pojawia się coraz więcej paneli fotowoltaicznych, a stare kopciuchy zastępowane są nowoczesnymi piecami. Zmienia się też podejście właścicieli firm. Przybywa tych, którzy rozwój swojego biznesu wiążą z dbałością o otoczenie i szukają takich rozwiązań i technologii, które będą zmniejszać negatywne oddziaływanie gospodarki na środowisko. Działania te wpisują się w koncepcję zrównoważonego rozwoju, zakładającą rozwój cywilizacyjny z zachowaniem i poszanowaniem praw przyrody oraz społeczno-gospodarczych aspiracji ludzkości.

Budynek firmy Ekolinia
Od samego początku działalność firmy Ekolinia skupiona jest wokół recyklingu. Fot. Patryk Ogorzałek

Działalność firmy Ekolinia z Młodochowa w gminie Gawłuszowice doskonale wpisuje się w ten trend. Firma od 20 lat zajmuje się projektowaniem i produkcją linii technologicznych do recyklingu oraz sortowania odpadów komunalnych i tworzyw sztucznych. Produkuje również pojedyncze urządzenia do recyklingu m.in. opon i szkła. Jej klienci to zarówno podmioty krajowe, jak i zagraniczne.

Recykling to w uproszczeniu odzyskiwanie i ponowne użycie odpadów przy jak najmniejszym wkładzie energetycznym. Ważna jest tu właściwa selekcja odpadów, a następnie ich przetworzenie na nowe produkty. Surowiec odzyskuje się możliwie wielokrotnie, aż straci swój potencjał. Celem jest oszczędność energii oraz ochrona dóbr naturalnych, a w efekcie zrównoważony rozwój naszej planety.

Innowacyjna linia technologiczna  

Właściciel firmy Mariusz Mieszkowicz uznał, że dla dalszego rozwoju firmy i podniesienia jej konkurencyjności warto sięgnąć po unijną dotację. Uzyskanie wsparcia z RPO WP poprzedziły prace badawczo-rozwojowe realizowane we współpracy m.in. z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Dzięki nim powstała innowacyjna w skali Europy, wysokowydajna linia do recyklingu tworzyw sztucznych – Ekolinia Grind 2.0. Całość prac realizowano od lutego 2017 r. do końca stycznia 2018 r.

Projekt: Wprowadzenie nowej generacji maszyn do recyklingu tworzyw sztucznych Ekolinia Grind 2.0. poprzez wdrożenie wyników prac B+R przedsiębiorstwa Ekolinia Mariusz Mieszkowicz Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP Wartość projektu: ok. 3,14 mln zł Dofinansowanie: ok. 1,22 mln zł

Projekt składał się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmowała rozbudowę zakładu o część magazynową. Obecnie składowane są w niej elementy metalowe potrzebne do produkcji nowych urządzeń. – Przedmiotem dofinansowania był także zakup sprzętu do wytwarzania maszyn służących do recyklingu oraz specjalistycznego sprzętu pomiarowego niezbędnego w procesie powstawania takich urządzeń – wyjaśnia Mariusz Mieszkowicz.

w magazynie składowane są elementy metalowe potrzebne do produkcji nowych urządzeń
Elementy metalowe potrzebne do produkcji nowych urządzeń są składowane w nowym magazynie. Fot. Patryk Ogorzałek

Ekolinia Grind 2.0 może być wykorzystywana do odzysku wszelkich tworzyw sztucznych, zarówno miękkich (folie), jak i tych znacznie twardszych (butelki, opakowania, inne elementy plastikowe). Zastosowano w niej innowacyjne rozwiązania technologiczne, w tym m.in. system ostrzy noży rotująco-rozdrabniających. Mariusz Mieszkowicz wyjaśnia, że najważniejszym celem projektu był zakup takich maszyn, które będą potrzebowały do pracy znacznie mniej prądu niż używane do tej pory. To nie tylko obniża koszty działalności firmy, ale jest też pozytywne dla środowiska.

Pracownik przy maszynie w firmie Ekolinia
Firma zajmuje się produkcją linii do recyklingu tworzyw sztucznych. Fot. Patryk Ogorzałek

Produkowane przez nas linie technologiczne, a także pojedyncze maszyny, które mamy w ofercie, cechują się znacznie mniejszą energochłonnością niż te wcześniejsze. W nowym sprzęcie udało się nam ograniczyć wykorzystanie energii elektrycznej nawet o 20% – tłumaczy właściciel. Jak dodaje, linia Grind 2.0 zużywa też ok. 15% mniej wody niezbędnej do płukania odpadów w stosunku do poprzednio wykorzystywanych rozwiązań. Kolejną zaletą jest zmniejszenie hałasu pracujących urządzeń.

mężczyzna pracuje przy zespawaniu elementu metalowego
W ramach projektu kupiono sprzęt do wytwarzania maszyn służących do recyklingu. Fot. Patryk Ogorzałek

Przygotowany surowiec jest oczyszczany, myty, suszony i wreszcie rozdrabniany. W procesie produkcyjnym zastosowano maszyny wykorzystujące mechaniczną obróbkę metali, bez konieczności użycia środków chemicznych. Zrezygnowano również z użycia rozpuszczalników organicznych. Dzięki zmodernizowaniu parku maszynowego proces recyklingu stał się bezinwazyjny dla środowiska.

Ekolinia Grind 2.0 jest też łatwa w obsłudze i nie ma w niej jakichkolwiek barier dla osób z niepełnosprawnościami. Wymaga jedynie zaprogramowania i przygotowania materiału przeznaczonego do recyklingu.

Barbara Kozłowska