Magazyn informacyjny
o Funduszach Europejskich dla Podkarpacia

Wydanie: 4/2020

Europejski standard

Przeprowadzona ewaluacja pokazała, że w ramach RPO WP wytyczne dla instytucji zarządzających i wdrażających fundusze unijne są przestrzegane i nie zauważono odstępstw od ich stosowania – mówi Tomasz Zieliński, zastępca dyrektora w Departamencie Zarządzania RPO w UMWP.

czytaj więcej

Równość szans i niedyskryminacja

Aby uzyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach RPO WP, projekt musi spełnić wymogi minimalne w zakresie zgodności z politykami horyzontalnymi i zasadami unijnymi.

czytaj więcej

Sztuka postrzegania różnorodności

Zrównoważony rozwój, równość płci oraz równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami – to zasady, które zostały zakotwiczone w aktach prawnych regulujących funkcjonowanie Unii.

czytaj więcej

Wspierając środowisko

Dynamicznie rozwijająca się gospodarka zmusza firmy do ciągłego poszukiwania nowych form działania przynoszących korzyści finansowe. Te przez lata były wyznacznikiem sukcesu, a koszty, jakie ponosiło przy tym środowisko naturalne, postrzegano jako mniej istotne.

czytaj więcej

Szkoła tolerancji i empatii

Uniwersytet Rzeszowski (UR) kształci obecnie prawie 17 tysięcy studentów, w tym około 400 osób z niepełnosprawnościami. Kadra UR wiele wysiłku wkłada w to, by uczelnia była miejscem przyjaznym i dostosowanym do ich potrzeb.  

czytaj więcej

Nowoczesne kształcenie w praktyce

Władze Państwowej Uczelni Zawodowej im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu sięgnęły po unijną dotację, by stworzyć nowoczesne Akademickie Centrum Kształcenia Praktycznego.  

czytaj więcej

Uzdrowiskowa perełka Podkarpacia

Iwonicz-Zdrój jest największym i najstarszym uzdrowiskiem w województwie podkarpackim. Lecznicze walory występujących tutaj wód mineralnych opisał już w 1578 r. Wojciech Oczko, nadworny medyk królów polskich: Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy.

czytaj więcej

Podkarpackie na Camerimage

Po raz czwarty znaleźliśmy się w gronie laureatów Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „EnergaCAMERIMAGE” w Toruniu. Ten renomowany festiwal to nie tylko pokazy i konkursy dla wybitnych twórców dużego ekranu.

czytaj więcej

Najlepiej wykorzystujemy środki UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 najlepiej ze wszystkich programów regionalnych wykorzystuje środki unijne. Tak wynika z danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z połowy października br.

czytaj więcej
Skip to content