Magazyn informacyjny
o Funduszach Europejskich dla Podkarpacia

Znajdź kapitał na rozwój

11 maja 2020 Wsparcie dla...

Zdjęcie przedstawia narysowane na czarnej tablicy białą kredą słupki symbolizujące wzrost, obok do różowej świnki-skarbonki ręka wrzucająca monetę

Rok 2020 to dla wielu firm trudny okres, ale niezbędne minimum możesz sobie zapewnić, korzystając z rozwiązań antykryzysowych. Jeśli myślisz o odbudowie swojego biznesu lub o dalszym rozwoju, rozejrzyj się za najkorzystniejszym finansowaniem. Jeszcze jest w czym wybierać.

Jesteś przedsiębiorcą i poszukujesz dotacji na rozwój z RPO WP? Większość pieniędzy z programu regionalnego już rozdysponowano. Na ten rok zaplanowano tylko jeden konkurs dla firm z budżetem 40 mln zł – na wsparcie projektów związanych z tworzeniem infrastruktury B+R. Ale warto zainteresować się także innymi możliwościami pozyskania wsparcia zewnętrznego. RPO WP zasila instrumenty pożyczkowe, które poprzez pośredników w regionie udostępnia Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczki są udzielane na bardzo preferencyjnych warunkach, jakich żaden bank komercyjny nie oferuje. W dodatku są także dostępne dla firm, które przeżywają problemy spowodowane pandemią. Warto również spojrzeć na konkursy ogłaszane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie wciąż jest bardzo dużo możliwości pozyskania bezzwrotnego dofinansowania.

Tanie pożyczki 

BGK na mocy wcześniej zawartej umowy z Zarządem Województwa Podkarpackiego już od listopada 2016 r. udostępnia na preferencyjnych warunkach pożyczki unijne (oferta na stronach BGK). Są wśród nich produkty adresowane zarówno do osób rozpoczynających działalność, jak i do przedsiębiorstw już działających.

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej może wynieść maksymalnie 80 tys. zł. Skorzystają z niej osoby powyżej 29. roku życia (szczegółowe kryteria na stronie BGK i operatorów). Oprocentowanie takiej pożyczki może wynieść 0,1% w skali roku. Trudno zatem o bardziej atrakcyjny instrument zwrotny.

Pożyczka standardowa jest przeznaczona dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które planują inwestycje na terenie województwa podkarpackiego. Maksymalna wartość pożyczki to 300 tys. zł, a oprocentowanie w skali roku od 1,84%. Można ją spłacać przez 5 lat. Dodatkowo można uzyskać karencję do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki (albo 3 miesiące w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty). Jest jeszcze pożyczka z komponentem innowacyjnym, przeznaczonym wyłącznie na zakup nowych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Można tu uzyskać dodatkowe 300 tys. zł.

Łączny budżet tych funkcjonujących od ponad 3,5 roku programów pożyczkowych to ponad 297,8 mln zł (253,14 mln zł to wkład UE z RPO WP). Ze względu na walkę ze skutkami pandemii programy te zostaną zasilone dodatkową kwotą 220 mln zł. Jak zapewnił marszałek województwa Władysław Ortyl, nowe pożyczki będą przyznawane na bardzo dogodnych warunkach. Przedsiębiorcy będą mogli je wykorzystać nie tylko na inwestycje, ale także na pokrycie niezbędnych wydatków w firmy, aby utrzymać jak najwięcej miejsc pracy i zachować płynność finansową. Zarząd Województwa w porozumieniu z BGK zamierza też wprowadzić dodatkowe ułatwienia do już oferowanych pożyczek inwestycyjnych.

Na inwestycje w B+R 

Przedsiębiorcy mogą w tym roku liczyć na wsparcie projektów związanych z tworzeniem infrastruktury B+R (działanie 1.2). Dofinansowanie można przeznaczyć na tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w firmach. Wśród kosztów kwalifikowanych jest zakup aparatury naukowo-badawczej, technologii i innego niezbędnego wyposażenia, które służy tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. W konkursie mogą brać udział również konsorcja firm i instytucje otoczenia biznesu. Nabór wniosków rozpocznie się 30 kwietnia, a zakończy 28 sierpnia.

Konkursy ogólnokrajowe

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w tym roku ma do rozdysponowania dla firm z sektora MŚP 3 mld zł. Pieniądze pochodzą nie tylko z Funduszy Europejskich, ale także z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. I tak finansowany z grantów norweskich program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” (z budżetem 93,7 mln euro) jest nakierowany na poprawę produktywności i działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, zmniejszenie negatywnego oddziaływania gospodarki na środowisko. Projekty powinny sprzyjać wzmocnieniu współpracy pomiędzy firmami z Polski i partnerami z Norwegii. Możesz się starać o dofinansowanie w trzech obszarach tematycznych:

  1. Innowacje w zakresie zielonych technologii (green industry innovation)
  2. Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (blue growth)
  3. Technologie poprawiające jakość życia (welfare technologies).

Wiele możliwości zapewnia firmom Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Na wprowadzanie nowych rozwiązań wciąż można pozyskać pieniądze, startując w konkursach prowadzonych przez PARP. Trwają nabory wniosków w konkursie Bony na innowacje dla MŚP (budżet 130 mln zł). Działanie to wspiera opracowanie innowacji we współpracy z jednostkami naukowymi, a potem wdrożenie wyników opracowań przez firmy. Został także ogłoszony konkurs Badania na rynek (budżet 600 mln zł). Możesz uzyskać wsparcie na wdrożenie innowacyjnych produktów lub procesów, będących efektem prac B+R. W ramach obu powyższych działań POIR zaplanowano konkursy dedykowane projektom wpisującym się w ideę rządowego programu Dostępność Plus. Zostanie także ogłoszony kolejny konkurs Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus. Z tego działania można uzyskać wsparcie m.in. na przeprowadzenie audytu, przygotowanie strategii wzorniczej, prototypowanie czy testy. W tym wypadku projekty będą musiały dotyczyć wzrostu dostępności produktów lub usług dla osób z ograniczeniami.

Polska Wschodnia 

Podkarpackie należy do makroregionu Polski Wschodniej, do którego adresowany jest Program Operacyjny Polska Wschodnia. Jeśli Twoja działalność jest zlokalizowana na tym obszarze, to masz dostęp do kilku ciekawych konkursów. W sierpniu można składać wnioski o wsparcie w ramach działania Wdrażanie innowacji przez MŚP. Budżet konkursu to 150 mln zł. O dofinansowanie na zakup usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego lub opracowaniem strategii wzorniczej będziesz się mógł ubiegać w ramach konkursu Wzór na konkurencję. Gdy pandemia przestanie być groźna, ponownie otworzą się granice. Dlatego warto zainteresować się konkursem Internacjonalizacja MŚP, w którym pozyskasz dofinansowanie kosztów wprowadzenia swojej oferty na rynki zagraniczne. Wnioski już można składać.

Jerzy Gontarz

Sprawdź co w najnowszym wydaniu

Pobierz wersję PDF

Kosmiczna przygoda

Marzysz o tym, by Twoje rozwiązania były wykorzystane na pokładzie satelity? Zgłoś się na Hackathon NASA Space Apps Challenge, który 7 i 8 października br. odbędzie się w Stalowej Woli!

czytaj więcej

Krew na wagę złota

Korzystając z unijnej dotacji, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie wprowadziło rozwiązania, które usprawniają jego pracę i oferują nowe możliwości

czytaj więcej

Mieszkanie jako forma usługi społecznej

Województwo Podkarpackie ze środków z REACT-EU kupi mieszkania wspomagane i chronione. W pierwszej kolejności zamieszkają w nich uchodźcy z Ukrainy.

czytaj więcej
Skip to content