Innowacyjny biznes na Podkarpaciu

Zdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn rozmawiających na tle planszy Platformy Startowej Start In Podkarpackie podczas spotkania informacyjno-promocyjnego w Kielcach.

Masz pomysł na biznes, ale brakuje ci pieniędzy i wiedzy na jego wdrożenie? Zgłoś go do Platformy Startowej Start In Podkarpackie, która do listopada 2021 roku pomoże w rozwoju łącznie około 200 start-upów. Będą one miały szansę na otrzymanie 1 mln zł dofinansowania na inwestycje i rozwój.  

Platforma Start In Podkarpackie, której liderem jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (RARR), to wymarzone miejsce dla ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych. Pomysły muszą być innowacyjne (minimum w skali kraju) i możliwe do skomercjalizowania. Zgłoszony pomysł przechodzi wstępną ocenę komisji złożonej z przedstawicieli RARR i jej partnerów – Agencji Rozwoju Regionalnego MARR i rzeszowskiej firmy HugeTech. Kryteria oceny to: branżowość zgodna ze specjalizacjami platformy, innowacyjność pomysłu, posiadanie przewag konkurencyjnych, potencjału biznesowego oraz zespołu z odpowiednimi kompetencjami.

Platforma Startowa Start in Podkarpackie jest jedną z sześciu, jakie finansuje PARP z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Celem projektu jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up poprzez stworzenie kompleksowego programu inkubacji służącego przekształceniu pomysłów biznesowych w produkty lub usługi, dostosowanie ich do potrzeb rynkowych według przyjętej metodologii (np. Customer Development, Lean Startup lub Design Thinking) oraz opracowanie rentownych modeli biznesowych, umożliwiających wejście przedsiębiorstwa typu start-up na rynek.

Przekonaj ekspertów 

To nie koniec procedury kwalifikacyjnej. – Autorzy pomysłów zostają poproszeni o bardziej szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia. Jego innowacyjność oceniają eksperci Funduszu Venture Capital. Jeśli ich ocena jest pozytywna, innowacyjny pomysł czeka jeszcze prezentacja przed Panelem Ekspertów. To oni decydują, czy rekomendować spółkę do inkubacji w ramach Platformy Startowej – mówi Jolanta Wiśniowska, dyrektor Działu Wspierania Przedsiębiorczości w RARR. Chodzi o to, by do wsparcia wyłonić najbardziej obiecujące pomysły. Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie spółki na terenie województw Polski Wschodniej. Preferowane miejsca lokalizacji projektu to Rzeszów, Jasionka lub Mielec.

Skorzystaj z inkubacji 

Jakie wsparcie możesz otrzymać? Jest ono uzależnione od indywidualnych potrzeb start-upu i ustalane jest we współpracy z menedżerem inkubacji. Z budżetu projektu pokrywane są koszty wszystkich „usług szytych na miarę”. Projekt jest zaś finansowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. – Start-upom zapewniamy powierzchnię do prowadzenia działalności gospodarczej wraz z całym pakietem usług niezbędnych do rozwoju pomysłu i firmy [zobacz ramkę – red.]. Kluczowe jest wsparcie menedżera inkubacji, który pomaga w przygotowaniu modelu biznesowego oraz w kontaktach z ekspertami – dodaje Jolanta Wiśniowska. Menedżer inkubacji wspólnie ze start-upem opracowuje szczegółowy program inkubacji z opisem prac i czynności rekomendowanych do wykonania. Plan zmierza do dopracowania pomysłu, stworzenia modelu biznesowego i maksymalnie uproszczonego, ale działającego prototypu (Minimum Viable Product – w skrócie MVP).

Z czego składa się pakiet usług świadczonych przez Platformę Startową: a) usługi podstawowe: zapewnienie powierzchni biurowej, obsługa księgowa, obsługa prawna, doradztwo podatkowe, warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych, przygotowanie prezentacji na sesje pitchingowe, podstawowe wsparcie marketingowe w zakresie opracowania elementów identyfikacji korporacyjnej; b) usługi specjalistyczne, czyli usługi niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem pomysłu zgłoszonego do projektu, w tym w szczególności nad stworzeniem MVP. Ich zakres i rodzaj są zależne od etapu rozwoju pomysłu, od branży, której dotyczy, od posiadanych zasobów kadrowych itp.

Sięgnij po milion 

Każda z sześciu działających w Polsce Wschodniej platform ma swoje specjalizacje. Na Podkarpaciu na dofinansowanie mają szanse innowacyjne pomysły na biznes z branży: lotniczej, motoryzacyjnej, informatycznej lub budowlanej. Start In Podkarpackie docelowo pomoże w rozwoju ok. 200 spółek kapitałowych. – Zakładamy, że minimum 120 z nich przygotuje innowacyjny produkt lub usługę i otrzyma rekomendację, z którą będzie miało szansę otrzymać 1 mln zł bezzwrotnej dotacji na wprowadzenie pomysłu na rynek – dodaje Jolanta Wiśniowska. O tę inwestycję start-upy starają się w konkursie Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej (poddziałanie 1.1.2 POPW).

Inkubując się na Platformie Startowej Start In Podkarpackie, zwiększasz swoje szanse na sukces. 9 lutego 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła wyniki II rundy konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej. Do konkursu mogły się zgłaszać firmy z pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Ostatecznie dofinansowanie na łączną kwotę prawie 21,7 mln zł otrzymały 23 firmy. Osiem projektów rekomendowanych do dofinansowania inkubowanych było w Platformie Startowej Start in Podkarpackie (zobacz więcej na stronie parp.gov.pl).

Jerzy Gontarz