Internetowy Konwent Marszałków Województw

marszałek Władysław Ortyl na tle flag podczas wirtualnych obrad marszałków województw

Epidemia koronawirusa zmieniła nieco harmonogram obrad Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej pod przewodnictwem Województwa Podkarpackiego. 18 czerwca br. – po raz pierwszy w jego ponad 20-letniej historii – obrady przeniosły się do internetu.

Gospodarzem wydarzenia był marszałek Władysław Ortyl, który po krótkim powitaniu pokazał film o Muzeum Polaków Ratujących Żydów. Uczestnicy konwentu mieli je zwiedzać, gdyby spotkanie odbywało się w normalnych okolicznościach.

Pierwsza część obrad dotyczyła roli budżetu UE i polityki spójności w odbudowie unijnej gospodarki po pandemii koronawirusa oraz nowej perspektywy finansowej 2021-2027 i działań podejmowanych na szczeblu krajowym oraz europejskim. KE 27 maja br. ogłosiła pakiet propozycji w zakresie kompleksowego planu odbudowy. Plan ten obejmuje zarówno nowy instrument w postaci Next Generation EU o wartości ok. 750 mld euro na lata 2021-2024, jak również zweryfikowane założenia dla perspektywy 2021-2027. W ramach inicjatywy REACT-EU do wykorzystania będzie 55 mld euro uzupełniających dotychczasowe programy polityki spójności do 2022 r. Środki te będą przydzielane na podstawie dotkliwości skutków społeczno-gospodarczych kryzysu, w tym poziomu bezrobocia wśród młodych ludzi i względnego dobrobytu państw członkowskich.

W drugiej części obrad podzielono się doświadczeniami w dziedzinach ważnych dla regionów. Przykładem wymiany dobrych praktyk z dziedziny ochrony zdrowia była prezentacja „Programu przeciwdziałania skutkom choroby COVID-19 w województwie podkarpackim”. Wiele miejsca poświęcono również działaniom na rzecz zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu narodowej tożsamości Polaków. Rozmawiano o instrumentach wdrażanych przez poszczególne regiony i praktykach pozwalających zachować lokalne tradycje i zwyczaje. Na zakończenie obrad marszałkowie debatowali nad stanowiskami konwentu, które są przyjmowane wspólnie jako głos regionów w sprawach dotyczących kraju. To posiedzenie Konwentu Marszałków RP było ostatnim w naszym regionie. Na kolejne pół roku przewodnictwo przejmuje Województwo Lubuskie.

Konwent Marszałków jest organem opiniodawczo-doradczym, a w jego skład wchodzą marszałkowie wszystkich regionów. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych. Pierwsze obrady konwentu odbyły się w województwie mazowieckim w 1999 r.