Magazyn informacyjny
o Funduszach Europejskich dla Podkarpacia

Nowe zadania i wyzwania

1 grudnia 2021 Rozmowa

Wioletta Rejman, dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego

Komunikowanie o programie Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 będzie tak samo ważne jak programowanie czy realizowanie założeń programu – mówi Wioletta Rejman, dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w UMWP.

Tegoroczna edycja konkursu „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany” trochę różniła się od poprzedniej. Na czym polegała różnica? 

Planując kolejną odsłonę tego konkursu, nie chcieliśmy, aby była dokładnym powtórzeniem poprzedniej, która – przypomnijmy – odbyła się w 2019 r. Mając solidne podstawy w postaci doświadczenia z I edycji i rozpoznawalnej już marki konkursu, skoncentrowaliśmy się na lepszym dotarciu do wyróżniających się przedsięwzięć, doskonaleniu procesu wyboru laureatów i szerszej promocji efektów wdrażania regionalnego programu poprzez zwycięskie projekty. Dlatego pojawiły się nowe kategorie konkursowe, które lepiej oddają różnorodność obszarów wspieranych z Funduszy Europejskich i pokazują wpływ unijnego wsparcia na rozwój województwa. Po przeanalizowaniu wszystkich projektów zrealizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 wytypowano 65 projektodawców, do których wysłano zaproszenia do udziału w konkursie. Ostatecznie wpłynęło 45 zgłoszeń. Laureatów wybierała Kapituła Konkursu składająca się z przedstawicieli urzędu marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Rzecznika Funduszy Europejskich oraz Biura Konkursu. Członkowie Kapituły najpierw merytorycznie oceniali wszystkie zgłoszenia drogą elektroniczną. Następnie wyniki zsumowano i na ich podstawie sporządzono punktowy ranking ocenionych zgłoszeń. Wybór nominowanych projektów poprzedziła dyskusja nad pulą najwyżej ocenionych zgłoszeń. Kolejnym etapem były wizyty u nominowanych, co miało pomóc w ostatecznym wyborze laureatów.

Mam nadzieję, że wprowadzone zmiany przyczynią się do dalszego wzmocnienia pozytywnego postrzegania Funduszy Europejskich przez mieszkańców województwa, zachęcą potencjalnych beneficjentów do planowania kolejnych inwestycji i zaangażują projektodawców we wspólną promocję efektów realizacji programu. 

Który z laureatów najbardziej Panią zaskoczył?

Trudno mnie zaskoczyć, bo wiem, że Fundusze Europejskie pomagają w realizacji najśmielszych planów, a nawet marzeń. Dzięki środkom unijnym dzieją się niewiarygodne rzeczy i realizowane są fantastyczne przedsięwzięcia. Cieszy mnie natomiast odzew, z jakim nasz konkurs spotkał się wśród internautów. Przez siedem dni można było oddać głos na swojego faworyta spośród 25 nominowanych projektów. W tym roku ruch na stronie był ogromny. Zarejestrowaliśmy aktywność kilkunastu tysięcy osób. Zwyciężył projekt z Radomyśla Wielkiego związany z tworzeniem i doposażeniem szkolnego planetarium, na który oddano ponad 7 tys. głosów. Drugi w kolejności, z liczbą przeszło 6 tys. głosów, był Rudnik nad Sanem z projektem dotyczącym utworzenia kompleksu żłobkowo-przedszkolnego. Takie zainteresowanie naprawdę cieszy i pozwala mieć nadzieję, że nie tylko wiemy, że Fundusze Europejskie istnieją, ale utożsamiamy się z nimi i dostrzegamy ich realny wpływ na nasze życie.

Konkurs „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany” jest częścią promocji efektów RPO WP na lata 2014-2020. Jakie jeszcze ważne działania promocyjne prowadził urząd w mijającym okresie programowania? 

Promocja, oprócz organizacji szkoleń, to jedno z naszych głównych zadań. Do działań standardowych należy produkcja i emisja materiałów w ramach dużej kampanii informacyjno-promocyjnej. Wykorzystujemy do tego lokalne czasopisma, anteny największych stacji radiowych, TVP Rzeszów oraz oczywiście internet. Takim tradycyjnym działaniem są także reportaże radiowe o ciekawych projektach, które można usłyszeć w Radiu Rzeszów. Co roku uczestniczymy w ogólnopolskich działaniach związanych z promowaniem marki Fundusze Europejskie, m.in. organizujemy Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Od dwóch lat odbywają się one co prawda w formie online, ale w tym roku udało się spotkać podczas pikniku w Bóbrce i pokazu Drone Show w Krośnie.

Staramy się działać również niestandardowo. Utworzyliśmy specjalny portal zwiedzajzfunduszami.podkarpackie.pl, za pośrednictwem którego można zaplanować ciekawą podróż, wycieczkę czy krótki wypad za miasto. Dodatkowym atutem tej strony jest mapa ułatwiająca planowanie eskapady zgodnie z naszymi preferencjami zarówno geograficznymi, jak i czasowymi. Zachęcamy do odkrywania naszego regionu za pomocą nieco innego klucza – wszystkie wskazane na portalu miejsca powstały lub rozwinęły się dzięki Funduszom Europejskim. Organizujemy również szereg działań plenerowych promujących przykłady dobrych praktyk. Współpracujemy z beneficjentami i bierzemy aktywny udział w ich wydarzeniach.

Obecnie szykujemy się na nową perspektywę finansową 2021-2027. Informowanie o założeniach, celach oraz możliwościach związanych z nowym okresem finansowania jest dla nas kolejnym dużym wyzwaniem. 

Nowa perspektywa finansowa niesie duże zmiany zarówno w podziale pieniędzy, jak i kryteriach wydatkowania. Jakie nowości szykują się w zakresie promocji programu regionalnego? 

Widoczność polityki spójności to obecnie jeden z głównych priorytetów Unii Europejskiej. Komunikowanie o programie Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 będzie zatem tak samo ważne jak programowanie czy realizowanie założeń programu. Tego typu działania mają być elementem krajowego systemu komunikacji o polityce spójności i odbywać się pod wspólną marką Funduszy Europejskich przy udziale wszystkich instytucji (europejskich, krajowych, regionalnych) zaangażowanych w realizację programów, a także przy współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz samymi beneficjentami. Oznacza to spójny przekaz oraz jasny podział zadań. Ich efektem ma być podniesienie świadomości roli i znaczenia Unii Europejskiej, wpływu FE na rozwój województwa oraz korzyści, jakie wynikają z tego dla mieszkańców.

Czy znane są już nowe wytyczne, które będą obowiązywać beneficjentów? 

Dokumenty są nadal w fazie przygotowań. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego ma koordynować działania komunikacyjne oraz zapewnić ich komplementarność i spójność poprzez opracowanie wytycznych w zakresie informacji i promocji. Już jednak wiemy, że obowiązki w zakresie informacji i promocji będą częścią umów o dofinansowanie. Ich niewypełnienie ma skutkować korektami finansowymi. Beneficjenci mają być jeszcze bardziej zaangażowani w promocję projektów, np. poprzez zaproszenia przedstawicieli KE na ważne etapy w realizacji projektów czy uwzględnienie cytatów z KE w komunikatach prasowych. Duży nacisk będzie też kładziony na komunikację w mediach społecznościowych.

Rozmawiał Andrzej Szoszkiewicz

Sprawdź co w najnowszym wydaniu

Pobierz wersję PDF

Nasz wspólny sukces

Marszałek Władysław Ortyl opowiada, jak Podkarpacie zmieniło się przez 20 lat obecności Polski w UE.

czytaj więcej

Jak to było i jak jest

Od 2004 r. do dziś w kolejnych programach regionalnych zrealizowaliśmy 18 tys. projektów! To inwestycje nie tylko w drogi, budynki i sprzęty. Postawiliśmy też na umiejętności i kompetencje ludzi.

czytaj więcej

Fenomen społecznej Dębicy

Jest tu duża oferta dla osób z niepełnosprawnością oraz dla seniorów. Dębica przełamuje społeczne schematy. I pokazuje, że najważniejsze to chcieć.

czytaj więcej

Przejrzyste i efektywne zamówienia

Sprawdź, jakie zasady i przepisy prawa obowiązują Cię podczas dokonywania zakupów w ramach projektu.

czytaj więcej

Pokaż, że robisz to dzięki Unii

Podpisując umowę o dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich, zobowiązujesz się do zrealizowania działań informacyjnych i promocyjnych. To również szansa na budowanie zaufania do Twoich pomysłów.

czytaj więcej

Stwórz z nami mapę atrakcji!

Zapraszamy do tworzenia mapy atrakcji. Obejmie ona wydarzenia w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich (10-11 maja), a także pozostałe imprezy związane z obchodami 20-lecia członkostwa Polski w UE.

czytaj więcej

Wyróżnij się!

Komisja Europejska po raz kolejny zaprasza do udziału w konkursie REGIOSTARS 2024. Rywalizować w nim będą najciekawsze projekty zrealizowane ze wsparciem z Funduszy Europejskich.

czytaj więcej

Tak zdecydowaliśmy!

Polska musiała spełnić wiele warunków, aby wstąpić w szereg państw członkowskich.

czytaj więcej
Skip to content