Magazyn informacyjny
o Funduszach Europejskich dla Podkarpacia

Szerokiej drogi

4 września 2020 Dobre praktyki

Nowo wybudowany most na Wisłoku, widok z lotu ptaka

Sieć dróg w powiecie łańcuckim, podobnie jak w całym regionie, już od kilku lat zyskuje na jakości. Dzięki budowie nowych odcinków oraz remontom dróg mieszkańcy mogą przemieszczać się bardziej komfortowo, a przede wszystkim bezpieczniej.

Trasa Sokołów Małopolski – Łańcut jest ważnym elementem podkarpackiej sieci dróg, bo już w 2015 r. według pomiarów natężenia ruchu przejeżdżało nią ponad 4,7 tys. pojazdów na dobę. Teraz te wskaźniki są z pewnością wyższe, patrząc na wzrost liczby samochodów w powiecie łańcuckim w ostatnich latach. Według danych GUS w 2015 r. zarejestrowanych było ponad 37 tys. samochodów osobowych, a w 2018 r. już prawie 42,5 tys. takich pojazdów.

Nowoczesna przeprawa

Jedną z ważniejszych inwestycji drogowych oddanych do użytku w 2019 r. w powiecie łańcuckim był most na Wisłoku w Czarnej. To przeprawa w ciągu drogi wojewódzkiej 881 łączącej Łańcut z Sokołowem Małopolskim. – Stary most był już tak wyeksploatowany, że według ekspertyz nie można było podnieść jego nośności. Stąd decyzja o budowie nowego mostu w innej lokalizacji – mówi Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Nowa przeprawa powstała niespełna sto metrów od starego mostu i wraz z dojazdami tworzy część trasy wojewódzkiej o długości 740 m. – Efektem budowy nowego odcinka jest poprawa parametrów tej drogi. Zakręty są łagodniejsze, a najazd na most jest wygodniejszy. Zbudowano też dwa skrzyżowania czterowylotowe z drogami niższych kategorii – dodaje Piotr Miąso.

Nowo wybudowany most jest trzyprzęsłowy i ma długość 166,60 m. Posiada jezdnię o szerokości 7 m, a także obustronne drogi rowerowe, gdzie możliwy jest ruch pieszy, o szerokości prawie 3 m. Bezpieczeństwo zwiększają balustrady, bariery ochronne oraz oświetlenie. Dzięki tym udogodnieniom mieszkańcy gminy Czarna zyskali bezpieczną, komfortową i nowoczesną przeprawę. Poprawiły się również warunki dla ruchu tranzytowego. Dla kierowców samochodów ciężarowych najważniejsza jest nośność, a nowy most ma najwyższe parametry, tj. 50 ton.

Nowo wybudowany, trzyprzęsłowy most na Wisłoku w Czarnej. Fot. Maciej Rałowski/ralowski.pl

Nowo wybudowany, trzyprzęsłowy most na Wisłoku w Czarnej. Fot. Maciej Rałowski

Nowy odcinek drogi wraz z mostem wymagał też zapewnienia kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do projektowanych rowów otwartych. Przy okazji odcinkowo zabepieczono i uporządkowano koryto Wisłoka. Stary most został rozebrany. Dojazdy do niego przekwalifikowano jako fragmenty dróg gminnych, którymi zarządza teraz wójt.

Modernizacyjny maraton

Budowa mostu na Wisłoku to jeden z elementów większego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Pozostałe inwestycje w ciągu tej samej drogi (881) to przebudowa ul. Kraszewskiego i ul. Cetnarskiego w Łańcucie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. – Prace objęły zarówno przebudowę jezdni, jak i budowę chodnika na odcinku o długości prawie kilometra. Równie ważna dla bezpieczeństwa użytkowników oraz dla podniesienia standardu drogi była budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do potoku Mikośka i umocnieniem potoku w rejonie mostu. Część prac wykonaliśmy we współpracy z samorządem Łańcuta – mówi Piotr Miąso.

 

Drugi fragment drogi został wyremontowany we współpracy z Gminą Czarna. – Zakres robót obejmował budowę chodnika prawostronnego oraz przebudowę niemal kilometra drogi z zapewnieniem jej odpowiedniej nośności – wyjaśnia dyrektor Miąso. Dodatkowo wykonano, a w części także przebudowano, odwodnienie drogi. Powstały też nowe zjazdy.

Niemal wszystkie zaplanowane w tym projekcie działania udało się zrealizować. W planach wciąż jest budowa nowej przeprawy na Mikośce, na którą zabrakło pieniędzy ze względu na wzrost kosztów prac budowalnych w ostatnim czasie. – Istniejący most jest sporym ograniczeniem, dlatego zamierzamy go rozebrać i wybudować nowy przepust o pełnej nośności. Chcemy to wykonać już w nowej perspektywie budżetowej UE. Burmistrz Łańcuta zobowiązał się do przygotowania dokumentacji. Przy okazji warto wspomnieć, że cała droga na odcinku od mostu w Czarnej do Łańcuta wymaga modernizacji i to również planujemy zrobić w kolejnych latach – tłumaczy Piotr Miąso.

Trasa Sokołów Małopolski – Łańcut jest ważnym elementem podkarpackiej sieci dróg

Trasa Sokołów Małopolski – Łańcut jest ważnym elementem podkarpackiej sieci dróg. Fot. Maciej Rałowski

W planach jest także modernizacja drogi w przeciwnym kierunku, czyli w stronę Sokołowa Małopolskiego. – Samorządy gmin Czarna i Sokołów Małopolski przygotowują dokumentację projektową przebudowy drogi od Sokołowa do Czarnej. Modernizacja jest niezbędna. Potrzebne są zwłaszcza podniesienie nośności na całej długości i przebudowa skrzyżowań. Chcemy, by droga spełniała obowiązujące obecnie parametry – podsumowuje plany dyrektor Miąso.

Barbara Kozłowska

 

Sprawdź co w najnowszym wydaniu

Pobierz wersję PDF

Dobry początek to połowa sukcesu

Na jakim etapie jesteśmy po 500 dniach realizacji programu? O tym mówi Wojciech Magnowski, dyrektor Zarządzania RPO w Urzędzie Marszałkowskim.

czytaj więcej

Zawsze gotowi

Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Raniżowie za unijne pieniądze wzbogaci swoje wyposażenie.

czytaj więcej

Koleją do gwiazd

Stacja kolejowa Basznia? A może wieża ciśnień w Tymcach? Sprawdź, co warto zobaczyć podczas wakacji!

czytaj więcej

Wybierz kolej

W styczniu 2021 r. Podkarpackie dołączyło do grona polskich regionów, po których można podróżować koleją aglomeracyjną.

czytaj więcej

Piękny Wschód

Sprawdź, e co możesz zainwestować z programu dostępnego dla województw Polski Wschodniej.

czytaj więcej

Innowatorzy na start!

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej finansują kolejną edycję programu „Platformy startowe dla nowych pomysłów”.

czytaj więcej

Niezwykły koncert

Ten koncert był jednym z wielu wydarzeń organizowanych w regionie z okazji 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Turystyka na Roztoczu

Umowa partnerstwa podpisana przez trzy samorządy sprawi, że nowe atrakcje turystyczne przyciągną turystów i stworzą miejsca pracy.

czytaj więcej

Na ratunek

Gdy w Bieszczadach wybuchł pożar, w walkę z żywiołem zaangażowały się Straż Pożarna, Straż Graniczna i Grupa Bieszczadzkiej GOPR.

czytaj więcej
Skip to content