Szerokiej drogi

Nowo wybudowany most na Wisłoku, widok z lotu ptaka

Sieć dróg w powiecie łańcuckim, podobnie jak w całym regionie, już od kilku lat zyskuje na jakości. Dzięki budowie nowych odcinków oraz remontom dróg mieszkańcy mogą przemieszczać się bardziej komfortowo, a przede wszystkim bezpieczniej. Na co dzień dobry standard lokalnych dróg jest dla nich ważniejszy niż autostrada czy trasy szybkiego ruchu.  

Trasa Sokołów Małopolski – Łańcut jest ważnym elementem podkarpackiej sieci dróg, bo już w 2015 r. według pomiarów natężenia ruchu przejeżdżało nią ponad 4,7 tys. pojazdów na dobę. Teraz te wskaźniki są z pewnością wyższe, patrząc na wzrost liczby samochodów w powiecie łańcuckim w ostatnich latach. Według danych GUS w 2015 r. zarejestrowanych było ponad 37 tys. samochodów osobowych, a w 2018 r. już prawie 42,5 tys. takich pojazdów.

Nowoczesna przeprawa

Jedną z ważniejszych inwestycji drogowych oddanych do użytku w 2019 r. w powiecie łańcuckim był most na Wisłoku w Czarnej. To przeprawa w ciągu drogi wojewódzkiej 881 łączącej Łańcut z Sokołowem Małopolskim. – Stary most był już tak wyeksploatowany, że według ekspertyz nie można było podnieść jego nośności. Stąd decyzja o budowie nowego mostu w innej lokalizacji – mówi Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Nowa przeprawa powstała niespełna sto metrów od starego mostu i wraz z dojazdami tworzy część trasy wojewódzkiej o długości 740 m. – Efektem budowy nowego odcinka jest poprawa parametrów tej drogi. Zakręty są łagodniejsze, a najazd na most jest wygodniejszy. Zbudowano też dwa skrzyżowania czterowylotowe z drogami niższych kategorii – dodaje Piotr Miąso.

Nowo wybudowany most jest trzyprzęsłowy i ma długość 166,60 m. Posiada jezdnię o szerokości 7 m, a także obustronne drogi rowerowe, gdzie możliwy jest ruch pieszy, o szerokości prawie 3 m. Bezpieczeństwo zwiększają balustrady, bariery ochronne oraz oświetlenie. Dzięki tym udogodnieniom mieszkańcy gminy Czarna zyskali bezpieczną, komfortową i nowoczesną przeprawę. Poprawiły się również warunki dla ruchu tranzytowego. Dla kierowców samochodów ciężarowych najważniejsza jest nośność, a nowy most ma najwyższe parametry, tj. 50 ton.

Nowo wybudowany, trzyprzęsłowy most na Wisłoku w Czarnej. Fot. Maciej Rałowski/ralowski.pl
Nowo wybudowany, trzyprzęsłowy most na Wisłoku w Czarnej. Fot. Maciej Rałowski/ralowski.pl

Nowy odcinek drogi wraz z mostem wymagał też zapewnienia kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do projektowanych rowów otwartych. Przy okazji odcinkowo zabepieczono i uporządkowano koryto Wisłoka. Stary most został rozebrany. Dojazdy do niego przekwalifikowano jako fragmenty dróg gminnych, którymi zarządza teraz wójt.

Modernizacyjny maraton

Budowa mostu na Wisłoku to jeden z elementów większego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Pozostałe inwestycje w ciągu tej samej drogi (881) to przebudowa ul. Kraszewskiego i ul. Cetnarskiego w Łańcucie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. – Prace objęły zarówno przebudowę jezdni, jak i budowę chodnika na odcinku o długości prawie kilometra. Równie ważna dla bezpieczeństwa użytkowników oraz dla podniesienia standardu drogi była budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do potoku Mikośka i umocnieniem potoku w rejonie mostu. Część prac wykonaliśmy we współpracy z samorządem Łańcuta – mówi Piotr Miąso.

Projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie – etap I”. Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa RPO WP. Całkowita wartość projektu: 30,9 mln zł. Wartość dofinansowania z UE: 24,74 mln zł

Drugi fragment drogi został wyremontowany we współpracy z Gminą Czarna. – Zakres robót obejmował budowę chodnika prawostronnego oraz przebudowę niemal kilometra drogi z zapewnieniem jej odpowiedniej nośności – wyjaśnia dyrektor Miąso. Dodatkowo wykonano, a w części także przebudowano, odwodnienie drogi. Powstały też nowe zjazdy.

Niemal wszystkie zaplanowane w tym projekcie działania udało się zrealizować. W planach wciąż jest budowa nowej przeprawy na Mikośce, na którą zabrakło pieniędzy ze względu na wzrost kosztów prac budowalnych w ostatnim czasie. – Istniejący most jest sporym ograniczeniem, dlatego zamierzamy go rozebrać i wybudować nowy przepust o pełnej nośności. Chcemy to wykonać już w nowej perspektywie budżetowej UE. Burmistrz Łańcuta zobowiązał się do przygotowania dokumentacji. Przy okazji warto wspomnieć, że cała droga na odcinku od mostu w Czarnej do Łańcuta wymaga modernizacji i to również planujemy zrobić w kolejnych latach – tłumaczy Piotr Miąso.

Trasa Sokołów Małopolski – Łańcut jest ważnym elementem podkarpackiej sieci dróg
Trasa Sokołów Małopolski – Łańcut jest ważnym elementem podkarpackiej sieci dróg. Fot. Maciej Rałowski/ralowski.pl

W planach jest także modernizacja drogi w przeciwnym kierunku, czyli w stronę Sokołowa Małopolskiego. – Samorządy gmin Czarna i Sokołów Małopolski przygotowują dokumentację projektową przebudowy drogi od Sokołowa do Czarnej. Modernizacja jest niezbędna. Potrzebne są zwłaszcza podniesienie nośności na całej długości i przebudowa skrzyżowań. Chcemy, by droga spełniała obowiązujące obecnie parametry – podsumowuje plany dyrektor Miąso.

Barbara Kozłowska