Zielony Tarnobrzeg

widok na zielony park w Tarnobrzegu

O tym, że tworzenie zielonych terenów rekreacyjnych podnosi jakość życia mieszkańców miast, nie musimy już nikogo przekonywać. Parki, skwery i ogrody pomagają także przystosować miasta do niekorzystnych zmian klimatycznych w postaci suszy i ulewnych deszczów.

Właśnie rekreacji i klimatowi służy projekt „Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Tarnobrzega”. Składa się z trzech elementów, tj.: zagospodarowanie oraz odnowienie terenów zieleni rekreacyjnej nad Wisłą, zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ulic Kopernika i Sikorskiego oraz wykonanie pasów zieleni wzdłuż głównej arterii komunikacyjnej.

– Duży obszar nad Wisłą zawsze pełnił funkcję zielonych płuc miasta, lecz nie do końca spełniał oczekiwania mieszkańców. Nie było wygodnych alejek spacerowych i tras rowerowych, miejsc do siedzenia i zabawy. Brak oświetlenia nie zachęcał do wieczornych spacerów – tłumaczy Piotr Pawlik, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg.

Dzięki unijnej dotacji teren o powierzchni 14 ha przeszedł metamorfozę. Drzewa i krzewy poddano pielęgnacji, posadzono nowe rośliny, utworzono łąkę kwietną sprzyjającą rozwojowi bioróżnorodności. W parku można spacerować po nowych alejkach, a także po trawnikach, które zostały obsadzone szybko regenerującą się i odporną na wydeptywanie trawą. Dla zapewnienia właściwego odbioru wód opadowych wykonane zostaną rurociągi przeprowadzające wodę z wyprowadzonych pierwotnie do zbiornika wylotów rowów odwadniających oraz kanalizacji deszczowej. – Pomyśleliśmy także o akcentach edukacyjnych, tworząc ogródki tematyczne i ścieżkę edukacyjną. Jest tu też amfiteatr, plac zabaw i skatepark. To miejsce otwarte na wszystkich mieszkańców i gości, niezależnie od wieku – dodaje Piotr Pawlik.

Mieszkańcy miast cenią sobie nie tylko duże parki, lecz także kameralne zielone skwery w pobliżu miejsca zamieszkania. W drodze do sklepu czy do domu można przez chwilę odpocząć w cieniu drzewa. – Właśnie z tą myślą budowaliśmy skwer przy skrzyżowaniu ulic Kopernika i Sikorskiego, w sąsiedztwie dużego osiedla mieszkaniowego – mówi naczelnik.

Projekt dopełniają pasy zieleni wzdłuż ulic Wisłostrada i Sikorskiego, głównej arterii komunikacyjnej miasta. Jezdnie i chodnik przedziela teraz pas zieleni ze starannie dobranymi roślinami. To głównie dekoracyjne krzewy i wielobarwne kompozycje bylin i traw ozdobnych, tj. rozchodnik kaukaski, trzcinnik ostrokwiatowy, śmiałek darniowy, ostnica włosowata. To łącznie ponad 26 tys. krzewów i 4500 m2 bylin i traw ozdobnych.

Mimo że Tarnobrzeg szczyci się pięknym XIX-wiecznym parkiem wokół rezydencji Tarnowskich, obszarem Natura 2000 i dużym kompleksem rekreacyjnym nad jeziorem, ciągle poszukuje nowych możliwości wprowadzania obszarów zielonych. To dobre dla mieszkańców i korzystne dla klimatu.

Andrzej Szoszkiewicz

Informacja o projekcie
Beneficjent: Gmina Tarnobrzeg
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Wartość projektu: ok. 7,42 mln zł
Dofinansowanie z UE: ok. 5,74 mln zł