Magazyn informacyjny
o Funduszach Europejskich dla Podkarpacia

Programy dla Ciebie

28 września 2023 Nowe fundusze

kolorowe symbole z napisem EU BUDGET FOR FUTURE

Wymiana taboru autobusowego na bezemisyjny. Prace badawcze i rozwojowe nad elementem silnika. Płatne praktyki i staże dla uczniów szkół branżowych. Te i wiele innych projektów zrealizujesz dzięki dopasowanemu wsparciu z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027. Ale zwróć też uwagę na program skierowany do Polski Wschodniej.

Zaletą polityki spójności jest możliwość kierowania wsparcia z Funduszy Europejskich na jasno zdefiniowane cele. Dzięki temu możesz planować inwestycje na modernizację infrastruktury, innowacje, adaptację do zmian klimatu, cyfryzację, bezpieczeństwo czy poprawę jakości kształcenia i usług publicznych. Na realizację tych inwestycji Polska otrzyma do 2027 r. z Funduszy Europejskich ponad 350 mld zł (1 euro = 4,716 zł). Te pieniądze jako kraj wykorzystamy na wprowadzenie zmian w wielu obszarach. Przy okazji pomogą nam w przeprowadzaniu zielonej i cyfrowej transformacji.

Z jakich funduszy korzysta Polska

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 223,5 mld zł
  • Europejski Fundusz Społeczny Plus – 60,9 mld zł
  • Fundusz Spójności – 53,3 mld zł
  • Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – 17,9 mld zł
  • Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury – 2,4 mld zł
  • Fundusze Europejskie na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo – 2,2 mld zł

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (1 euro = 4,716 zł)

Fundusze Europejskie są podzielone na programy krajowe, 16 regionalnych oraz kilkanaście programów współpracy ponadnarodowej Interreg.

* bez Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich (2,6 mld zł) i programów Interreg (1,8 mld euro)
Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W pozycji budżet uwzględniono jedynie kwoty z funduszy UE (1 euro = 4,716 zł)

Dla Podkarpacia

Wśród 16 programów regionalnych są Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP). Na realizację FEP nasz region otrzymał 10,68 mld zł (według kursu 1 euro = 4,716 zł). Pieniądze te możemy przeznaczyć na ściśle określone w programie cele w kilku dziedzinach.

W obszarze związanym z inteligentnym rozwojem wsparcie skierowaliśmy na cyfryzację, wzrost konkurencyjności MŚP, badania naukowe oraz innowacje. By wesprzeć ochronę środowiska, inwestujemy w zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Będziemy rozwijać zieloną i niebieską infrastrukturę, aby stworzyć lepsze warunki do życia i przeciwdziałać szybkim zmianom klimatu. W obszarze rynku pracy poprawimy dostęp do zatrudnienia oraz pomożemy firmom i pracownikom w dostosowaniu się do transformacji gospodarki (np. poprzez kursy i szkolenia).

Fundusze przeznaczamy także na wyrównanie dostępu do opieki socjalnej i zdrowotnej, aktywizację osób biernych zawodowo i wykluczonych społecznie, rozwój ekonomii społecznej czy integrację obcokrajowców.

To tylko niektóre możliwości. Jeśli chcesz poznać bliżej FEP oraz sprawdzić harmonogram naboru wniosków, wejdź na stronę: https://funduszeue.podkarpackie.pl albo skontaktuj się z jednym z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Podmioty z Podkarpackiego korzystają z programów krajowych i kilku transgranicznych. Poza FEP największą ofertę skierowaną wprost do podmiotów z województwa (i kilku innych regionów) ma ponadregionalny program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

Dla Polski Wschodniej

Program wspiera wschodnie regiony Polski. Korzystają z niego województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie oraz mazowieckie (bez stolicy i otaczających ją powiatów).

Pieniądze przeznaczone są na rozwój przedsiębiorczości (wsparcie dla start-upów i już działających małych i średnich przedsiębiorstw, czyli MŚP). Firmy mogą wprowadzać innowacje poprzez zmiany we wzornictwie. Są pieniądze na automatyzację i robotyzację. Dotacje pomogą też w zmianie modelu biznesowego w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Dostępne są tu także pożyczki na rozwój branży turystycznej, które w województwie podkarpackim powinny się cieszyć dużym zainteresowaniem. Jednocześnie parki narodowe mogą zadbać o bardziej zrównoważoną turystykę. Pojawią się nowe ponadregionalne szlaki turystyczne, które nie będą stwarzać zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Operatorzy systemów dystrybucji energii wykorzystują dofinansowanie z FEPW na rozwój inteligentnych sieci energetycznych typu smart grid. Miasta z kolei – na dostosowanie do zmian klimatu (np. tworzenie parków, łąk, oczek wodnych). Ponadto mogą inwestować w rozwój transportu publicznego i infrastruktury, która pozwoli mieszkańcom na wygodne dojazdy do szkoły i pracy. Przewoźnicy i zarządcy dróg dostają wsparcie na rozbudowę ponadregionalnych połączeń drogowych i kolejowych.

Nabory wniosków już trwają. Wśród instytucji, które udzielają dofinansowania, są:

 

Przyjrzyj się kilku konkursom!


Automatyzacja i robotyzacja w MŚ
Skorzystaj z kompleksowego wsparcia w procesie transformacji w kierunku przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów. Złóż wniosek w PARP w terminie do 8 listopada 2023 r. Sprawdź!

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP
Pozyskaj dofinansowanie na realizację kompleksowego projektu na rzecz wdrożenia modelu biznesu zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ-transformacja). Dzięki temu będziesz racjonalniej zarządzać zasobami i zaoszczędzisz energię. Złóż wniosek w PARP w terminie do 19 grudnia. Sprawdź!

Adaptacja do zmian klimatu
Pozyskaj dotację na realizację inwestycji, które pomogą przeciwdziałać skutkom zmian klimatu w Twoim mieście. Wsparciem mogą zostać objęte takie rozwiązania, jak: tworzenie parków kieszonkowych, ogrodów deszczowych, kwietnych łąk miejskich, zielonych korytarzy, zagospodarowanie miejskich stawów i oczek wodnych czy nabrzeży rzek miejskich. Złóż wniosek w NFOŚiGW do 31 października. Sprawdź!

Zrównoważona mobilność miejska
Zadbaj o czyste powietrze w swoim mieście i przyspiesz rozwój ekologicznego transportu publicznego. Pozyskaj dotację na ekologiczny transport publiczny. Złóż wniosek w PARP w terminie do 12 grudnia. Sprawdź!

 

Sprawdź co w najnowszym wydaniu

Pobierz wersję PDF

Nasz wspólny sukces

Marszałek Władysław Ortyl opowiada, jak Podkarpacie zmieniło się przez 20 lat obecności Polski w UE.

czytaj więcej

Jak to było i jak jest

Od 2004 r. do dziś w kolejnych programach regionalnych zrealizowaliśmy 18 tys. projektów! To inwestycje nie tylko w drogi, budynki i sprzęty. Postawiliśmy też na umiejętności i kompetencje ludzi.

czytaj więcej

Fenomen społecznej Dębicy

Jest tu duża oferta dla osób z niepełnosprawnością oraz dla seniorów. Dębica przełamuje społeczne schematy. I pokazuje, że najważniejsze to chcieć.

czytaj więcej

Przejrzyste i efektywne zamówienia

Sprawdź, jakie zasady i przepisy prawa obowiązują Cię podczas dokonywania zakupów w ramach projektu.

czytaj więcej

Pokaż, że robisz to dzięki Unii

Podpisując umowę o dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich, zobowiązujesz się do zrealizowania działań informacyjnych i promocyjnych. To również szansa na budowanie zaufania do Twoich pomysłów.

czytaj więcej

Stwórz z nami mapę atrakcji!

Zapraszamy do tworzenia mapy atrakcji. Obejmie ona wydarzenia w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich (10-11 maja), a także pozostałe imprezy związane z obchodami 20-lecia członkostwa Polski w UE.

czytaj więcej

Wyróżnij się!

Komisja Europejska po raz kolejny zaprasza do udziału w konkursie REGIOSTARS 2024. Rywalizować w nim będą najciekawsze projekty zrealizowane ze wsparciem z Funduszy Europejskich.

czytaj więcej

Tak zdecydowaliśmy!

Polska musiała spełnić wiele warunków, aby wstąpić w szereg państw członkowskich.

czytaj więcej
Skip to content